Update Coronavirus (25-2)

In verband met het Coronavirus heeft ook MNC Dordrecht vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van zwemlessen, trainingen en wedstrijden. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laten ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Via dit bericht informeren wij over de ons laatst bekende informatie.

25 februari

Vandaag zijn de meeste beperkende maatregelen met betrekking tot de corona pandemie komen te vervallen. Voor MNC Dordrecht betekent dit dat alle activiteiten weer op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

28 januari

Dit weekeinde start ook de waterpolocompetitie weer. De regels de daarbij horen zijn in de bekende protocollen verwerkt en deze zijn via de algemene Corona-pagina (klik hier) terug te vinden.
Er zullen desondanks de nodige wedstrijden niet door kunnen gaan, maar laten we genieten van de wedstrijden die wel door kunnen gaan.

15 januari 2022

We mogen weer!

Na zo’n vier weken lockdown mogen we vanaf 15 januari 2022 eindelijk weer onze geliefde sporten beoefenen.

Voor de wedstrijdsporten geldt nog wel de beperking van alleen trainen (dus nog geen competitiewedstrijden), maar in tijd zijn er geen beperkingen meer. Daarom wordt bij de drie afdelingen van onze vereniging (leszwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo) in principe het reguliere trainings- en zwemlesprogramma hervat. Daardoor gelden in de meeste gevallen opnieuw de tijden die aan het begin van dit seizoen al golden (zie voor meer informatie hierover op onze website bij de verschillende afdelingen). Ook worden het donateurzwemmen en het seniorenzwemmen hervat volgens de gebruikelijke tijden.

Alleen bij het waterpolo geldt voor de zondagochtend en de dinsdagavond een kleine wijziging (met als doel om de drukte zoveel mogelijk te verspreiden). Het geldende rooster is hier te vinden.
Voor het leszwemmen is er de laatste weken op de zaterdagmiddag les gegeven in het doelgroepenbad. De laatste zwemles op de zaterdag is op 15 januari. Daarna is ook voor het leszwemmen het reguliere programma weer van toepassing.

Wel geldt het volgende:

 • Het clubhuis blijft gesloten.
 • Bij al onze activiteiten kan een ieder van 18 jaar en ouder om een coronatoegangsbewijs gevraagd worden.
 • Tot de zwemzaal is een mondkapje verplicht.
 • Afstand van 1,5 meter is verplicht tot het moment van te water gaan.
 • Tijdens onze activiteiten is geen publiek mogelijk, met uitzondering van de zwemlessen in het doelgroepenbad (1 ouder per kind, volgens de tot nu toe geldende regels).
 • Neem de gebruikelijke hygiëne regels in acht.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen.
 • Op onze website staan regels die gelden indien een huisgenoot besmet is. Pas deze regels strikt toe.

Als iedereen zich aan de regels houdt is er de grootste kans dat binnenkort niet opnieuw beperkingen worden opgelegd. We hopen daarom op jullie medewerking.

Hopelijk tot snel in het zwembad en blijf gezond!

Bestuur MNC Dordrecht.

20 december

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van zaterdag 18 december 2021 vervallen helaas per direct tot nader bericht alle activiteiten van onze vereniging, met uitzondering van de zwemlessen.

Informatie over de zwemlessen vindt u hier.

Let op! Helaas mogen de lessen voor zwemvaardigheid en snorkelen momenteel niet meer doorgaan.

6 december

Bij de waterpolotrainingen gelden vanaf nu de volgende maatregelen: coronamaatregelen waterpolotrainingen per 5-12. Neem ze door en volg ze op.

1 december

Gisteren heeft de KNZB bekend gemaakt dat men heeft besloten voor het waterpolo alle competities, m.u.v. de Eredivisie dames en heren, in ieder geval tot de jaarwisseling af te gelasten. Voor het wedstrijdzwemmen wordt per week gekeken wat de mogelijkheden zijn van het doorgaan van wedstrijden. Lees het hele bericht hier

Voor het waterpolo hebben we momenteel het volgende water beschikbaar om te trainen. Bekijk het overzicht hier.

Voor het leszwemmen is het gelukt om op vrijdag en zaterdag vóór 17u badwater te regelen.
Bekijk hier wat dit voor u en uw kind betekent.

24 november

Extra reglement bij positieve test

In het geval een sporter of vrijwilliger positief wordt getest op Covid-19 dienen de overheidsregels gevolgd te worden en dient hij/zij minimaal 5 dagen in quarantaine te gaan.

Het rijksbeleid is te vinden via de link In quarantaine of in isolatie door corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Bij een positieve test vragen wij dit te melden bij je trainer of het bestuur (via corona@mncdordrecht.nl), zodat dan bekeken kan worden of dit consequenties heeft voor anderen. Wij hanteren daarbij de volgende regels:

 • Bij nauwe contacten: Iedereen die meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter is geweest van de positief geteste sporter of vrijwilliger, kan gedurende 5 dagen, gerekend vanaf de datum van het laatste fysieke contact, niet deelnemen aan MNC activiteiten.
 • Bij groepsuitbraak: Indien er 3 sporters/vrijwilligers van één team positief getest zijn, dan kan het hele team gedurende 5 dagen, gerekend vanaf de datum van de laatste positieve test van een mede-team lid, niet deelnemen aan MNC activiteiten.

Nogmaals benadrukken wij: bij klachten, blijf thuis en laat je direct testen.

Het zijn lastige maatregelen in een bijzondere tijd. Maar omwille van de gezondheid hopen wij op ieders medewerking!

Ouders toegestaan bij zwemles ondiep

Binnen de geldende Coronamaatregelen is het vanaf heden, woensdag 24 november, tot nader bericht in het ondiepe wél toegestaan voor ouders om bij de zwemles aanwezig zijn.

Hiervoor gelden wel de volgende regels:

 • U neemt plaats enkel op de aanwezige zitplaatsen,
 • Maximaal 1 ouder per kind,
 • Alleen mét geldige CTB (Coronatoegangsbewijs/QR-code),
 • U heeft geen klachten

16 november

Opnieuw worden wij geconfronteerd met nieuwe corona-maatregelen, die behoorlijke impact
hebben op onze verenigingsactiviteiten. Wij zullen ons clubhuis minder goed kunnen bezoeken en helaas kunnen wij onze sporters niet meer aanmoedigen tijdens wedstrijden. De ontspanningscommissie is zelfs genoodzaakt het sinterklaasfeest te annuleren.

De ledenvergadering, die gepland staat voor 22 november, hadden wij graag weer eens in fysieke vorm willen organiseren. Maar gezien alle omstandigheden vinden wij het toch verstandig deze online te doen. De agenda en verdere informatie vindt u hier.
Specifiek voor onze vereniging gelden nu de volgende maatregelen:

 • Een coronatoegangsbewijs (blijft) verplicht, zowel voor een bezoek aan het clubhuis als voor het sporten.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
 • Ons clubhuis is open tot uiterlijk 20.00 uur.
 • In ons clubhuis gelden vaste zitplaatsen.
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand (dus ook als je gevaccineerd bent).
 • Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een
  coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en diplomazwemmen mogen zij niet in de zwemzaal wachten, wel in ons clubhuis.

Ondanks alle beperkingen blijven wij positief. De maatregelen zijn er op gericht om zo spoedig
mogelijk weer richting versoepelingen te gaan. Wij hopen daarom dat wij op jullie medewerking kunnen rekenen. We kunnen blijven sporten, maar blijf vooral gezond!

Bestuur MNC Dordrecht.

Voor de waterpolocompetitie zijn de protocollen ook ge-update. Deze kun je hier terugvinden.

6 november

In navolging van het advies van de overheid wil MNC het volgende onder de aandacht brengen:

Bij het vervoer van en naar sportaccomodaties maak het bespreekbaar of een niet gevaccineerde persoon in het voertuig zit.

Het advies is dat sowieso iedereen in het voertuig een mondkapje draagt. Ook een gevaccineerde persoon kan immers zonder symptomen toch virusdeeltjes uitscheiden wat een risico voor derden en met name niet gevaccineerden oplevert. Vandaar het advies dat iedereen in het voertuig een mondkapje draagt, daar er geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden.

5 november

De regering heeft met ingang van 6 november 2021 een nieuw corona-beleid afgekondigd. Volgens dit beleid is een bezoek aan de Sportboulevard vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht.
Het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 18 jaar voor:

 • sporters en publiek in het zwembad (zowel bij trainingen als bij wedstrijden);
 • ouders die hun kind komen brengen en daarbij een binnenruimte betreden zoals bij zwemlessen;
 • bezoekers van ons clubhuis;
 • bezoekers van kleedkamers en andere binnen-voorzieningen (zoals toiletten).

Ingevolge het rijksbeleid zijn ook wij genoodzaakt met ingang van 6 november 2021 uitvoering te geven aan dit beleid. Neem daarom bij uw komst aan de Sportboulevard zowel een coronatoegangsbewijs als een legitimatiebewijs mee. Indien deze bij controle niet getoond kunnen worden moeten wij helaas het betreffende lid weigeren. Wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen en hopen op ieders soepele medewerking.
Een uitzondering op het rijksbeleid geldt alleen voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn (zoals een trainer, coach, official, barvrijwilliger). Voorwaarde daarbij is wel dat zij direct na het uitoefenen van de betreffende functie de Sportboulevard verlaten. Is er bijvoorbeeld het voornemen om aansluitend het clubhuis te bezoeken (als ‘klant’), een eigen training te volgen of de tribune te bezoeken, dan dient toch een coronatoegangsbewijs te worden overgelegd.

Meer informatie lees je hier

24 september

Vanaf morgen worden de Coronaregels verder versoepeld.
Voor MNC betekent dit dat er een aangepaste regeling geldt voor het clubhuis vanaf zaterdag 25 september. Bekijk deze regeling hier:

8 september

Komend weekeinde start de waterpolocompetitie weer. Omdat nog niet alle coronamaatregelen zijn opgeheven zijn de benodigde protocollen ge-update.
Neem ze door en zorg dat je op de hoogte bent wat er van je verwacht wordt.

De protocollen zijn hier te vinden.

29 juni

Sinds zaterdag zijn er de nodige versoepelingen van kracht. Binnen de Sportboulevard hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen.

Echter, de 1,5 meter afstandsregels is nog steeds van kracht. Daarom is het protocol voor aankomst en vertrek niet veranderd:

 • thuis omkleden
 • binnenkomst in zwemzaal bij begintijd van de training (niet eerder)
 • routing volgen zoals aangegeven in zwembad (dus ook na de training richting buiten).
 • omkleden kan in grote kleedkamers: in verband met 1,5 meter betekent dat maximaal 6 personen tegelijk. Daarnaast kunnen de kleedhokjes gebruikt worden. Graag de hokjes gebruiken die het dichtst bij de grote kleedkamers liggen (dit ivm andere gebruikers).

Clubhuis ook weer langer open

Het clubhuis kan open op woensdag- en vrijdagavonden tot uiterlijk 24.00 uur.

Tot ongeveer 20 uur wordt dit verzorgd door de clubhuiscommissie, daarna op initiatief van de dan trainende seniorenteams.

Voor de bezetting van clubhuis geldt:

[MNC werkt niet met corona-toegangsbewijzen, dus onderstaande regels gelden]

 • registratie bij binnenkomst via de QR code of invullen formulier (in brievenbus).
 • iedereen heeft een zitplaats en houdt 1,5 meter afstand.
 • zelfbediening is toegestaan
 • muziek is ook weer toegestaan.

Uiteraard is het wel de bedoeling dat het clubhuis netjes wordt achtergelaten:

 • stoelen en tafels op hun plek
 • koffiezetters en andere apparaten uit
 • doekje over bar en keuken.

Dit geldt vanaf woensdag 30 juni tot en met de laatste reguliere training van vrijdag 10 juli.
Daarna gaat het zomerrooster in en kan het clubhuis op vrijdag worden geopend rondom het vrijzwemmen.
Dan geldt hetzelfde protocol.

7 juni

Heropening clubhuis op 9 juni

Zoals al was aangekondigd in de persconferentie van de Minister-President van 28 mei jl. mogen de sportkantines weer open. Uiteraard geldt dat dus ook voor ons eigen clubhuis!

Vanaf aankomende woensdag, 9 juni, zal het clubhuis weer open zijn op de clubavonden woensdag en vrijdag. Helaas gelden er nog wel beperkende maatregelen en richtlijnen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juli aanstaande.

Bekijk alle informatie hier

5 juni

Door de nieuwe verruimingen is er meer mogelijk bij de waterpolotrainingen.
Om daar zo optimaal mogelijk gebruik van te maken zijn de trainingstijden aangepast tot de start van de zomervakantie (11 juli).

Ook zijn de geldende protocollen aangepast.

Bekijk alle informatie hier.

21 mei

Donateurzwemmen ook op woensdag

In tegenstelling tot eerdere berichten is het donateurzwemmen toch mogelijk op zowel de woensdag als op de vrijdag. Op de volgende tijdstippen hebben donateurs van MNC Dordrecht de mogelijkheid een half uur te zwemmen:

 • Woensdag: 19.15 – 19.45 uur
 • Vrijdag: 19.45 – 20.15 uur

Beide activiteiten vinden plaats in het doelgroepenbad.

Let wel: deze tijdstippen kunnen weer veranderen zodra er nieuwe versoepelingen komen. Houd daarom de website in de gaten!

Houdt u zich a.u.b. aan de geldende corona-protocollen (zie onze website). Vanwege de beperkende maatregelen is er een maximum verbonden aan het aantal zwemmers (op dit moment 15). Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via voorzitter@mncdordrecht.nl

19 mei

Donateurzwemmen

De landelijke versoepelingen laten toe dat we ook weer ruimte kunnen bieden aan het donateurzwemmen. Dat kan op dit moment echter alleen op de vrijdagavond tussen 19.45 en 20.15 uur (met ingang van 21 mei en dus tijdelijk niet op de woensdag). Vanwege de beperkende maatregelen is er een maximum verbonden aan het aantal zwemmers (op dit moment 15). Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via voorzitter@mncdordrecht.nl

Bestuur MNC Dordrecht.

18 mei

Gisteren heeft de regering bevestigd dat de 2e stap per 19 mei gezet kan worden. Dat betekent dat ook de zwembaden, onder strikte voorwaarden, weer open mogen en we de trainingen voor waterpolo en wedstrijdzwemmen weer langzaamaan op kunnen starten.

Voor het waterpolo betekent dit dat er een schema met aangepaste trainingstijden is gemaakt, waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om 2x per week weer het water in te kunnen.

Het schema en de bijbehorende protocollen kun je hier terugvinden.

Nu de trainingen weer hervat kunnen worden zal ook de contributie weer het normale tarief worden. Meer uitleg hierover is terug te lezen in dit Bericht van het bestuur.

12 maart

U heeft het goede nieuws wellicht reeds vernomen via de diverse media, maar wij mogen gelukkig weer gaan starten met al onze zwemlessen. 
Wij starten met de zwemlessen op woensdag 17 en vrijdag 19 maart 2021.

Meer informatie, zoals de regels die hierbij gelden, vindt u hier.

12 februari

Het bestuur heeft besloten om zolang de lockdown duurt de contributie tot een minimum te beperken.

Naast de contributie betalen leden die deelnemen aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo zogenaamde wedstrijdbijdragen. Deze bijdragen zijn bedoeld om de specifieke wedstrijdsport mogelijk te maken. Dit betreft onder meer
inschrijfgelden (bij het waterpolo), badhuur voor wedstrijden en diverse kosten rondom de wedstrijden. Deze kosten zijn grotendeels al gemaakt en de verwachting is dat we slechts een beperkt deel daarvan terug krijgen.
Helaas weten we pas rond de zomer om welk bedrag dit gaat. Zodra dat bekend is zal dit worden verrekend met de sporters die nu de wedstrijdbijdrage betalen.

We hopen dat jullie allemaal begrip hebben voor deze situatie.

3 februari

Op 2 februari is bekend gemaakt dat de lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus nogmaals wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart.

De versoepelingen rondom basisscholen, k​inderopvang en winkels hebben geen effect op de zwembaden. Deze blijven dus ook tot minimaal 2 maart gesloten.

We hebben begrip voor deze keuze. De verlenging is nodig om het virus onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen rondom de zwemveiligheid in Nederland. Zodra het mogelijk is staan wij klaar om in een veilige omgeving het zwemonderwijs, sporten en recreëren binnen MNC Dordrecht weer mogelijk te maken.

13 januari 2021

Op 12 januari 2021 heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Dat betekent dat het zwembad in ieder geval tot en met 9 februari gesloten zal zijn, waardoor in ieder geval tot en met die datum al onze trainingen, wedstrijden en zwemlessen niet door kunnen gaan.

Het is altijd goed te blijven bewegen zoals wandelen, fietsen, hardlopen, opdrukken etc. om de conditie nog enigszins op peil te houden. Dit, in combinatie met matig en gezond te eten en contact met elkaar te houden via de bekende digitale wegen. 

Wij wensen een ieder opnieuw veel gezondheid en veel sterkte in deze bijzondere periode!

15 december

Gisteren heeft premier Rutte in zijn toespraak een verregaande lockdown afgekondigd.
Dat betekent helaas dat per direct alle activiteiten van MNC Dordrecht weer gestopt moeten worden. In ieder geval t/m 19 januari.

19 november

Met ingang van donderdag 19 november kan en zal MNC Dordrecht weer al haar zwemactiviteiten in de Sportboulevard vervolgen. De restricties welke op woensdag 4 november golden blijven voorlopig van kracht.

4 november

Gisteren heeft de overheid aangekondigd dat in de periode 5 november tot en met 18 november er extra maatregelen van kracht zijn om het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag te kunnen brengen.

Een maatregel die is aangekondigd, is dat de zwembaden voor twee weken worden gesloten.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de verschillende media is het besluit genomen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sport en spel. En dat dus ook zwemlessen niet kunnen doorgaan.

Dit betekent dat MNC Dordrecht alle activiteiten voor de komende 2 weken heeft afgelast.

30 september

De protocollen m.b.t. de waterpolowedstrijden zijn geactualiseerd.
Bekijk ze hier.

28 september

Als gevolg van de vanavond aangekondigde maatregelen betekent dit direct voor ons het volgende:

 • Tribunes en MNC Clubhuis in de Sportboulevard blijven tot 20 oktober gesloten
 • Alle zwem gerelateerde verenigingsactiviteiten gaan gewoon door. De op 28 september aangekondigde gezelschapsbeperkingen gelden niet voor de zwemactiviteiten van de vereniging.

Meer informatie volgt…

Daarnaast geldt met ingang van heden voor de waterpolotrainingen dat alle trainingsgroepen die vóór 20.00 uur starten met training graag via de eerste verdieping naar de zwemzaal gaan. Dit geldt voor alle trainingsdagen.
Route: trap omhoog richting clubhuis, verzamelen in de ruimte voor de gang. 5 minuten voor aanvang van de training via de gang, einde links. Dan schoenen uit, en daarna trap naar beneden.

25 september

Voor en na wedstrijden en trainingen zijn we gewend om met elkaar mee te rijden. Niet alleen gezellig maar ook zeer doeltreffend. Omdat in de auto geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden adviseert het RIVM dat reizigers van 13 jaar en ouder, die geen gezamenlijke huishouden vormen, een mondkapje dragen wanneer de reistijd meer dan 15 minuten beslaat. Vanuit MNC Dordrecht willen we je met klem verzoeken om dit advies op te volgen. Indien er een serieus vermoeden is dat een medereiziger op het moment van gezamenlijk reizen besmet is met het corona-virus en deze persoon tijdens de rit geen mondkapje heeft gedragen, mogen alle inzittenden (van 13 jaar en ouder) tijdelijk geen activiteiten bij MNC volgen. Dit geldt totdat via een test vast is gesteld dat de persoon niet besmet is met het corona virus. Indien de persoon positief op corona is getest, moeten overige inzittenden overleggen met de MNC corona coördinator.

Op basis van de nieuwste berichtgeving en maatregelen zijn ook de onderstaande protocollen ge-update of toegevoegd:

18 september

Voor de waterpolocompetitie gelden een aantal protocollen; te weten voor de bezoekende ploeg, voor de thuisspelende ploeg en voor de bad- en bardienst. Daarnaast is er een speciale plattegrond waarop duidelijk de routes zijn aangegeven en ook waar men kan ingymen en -zwemmen. Houdt je daar allemaal aan.
TIP: In de waterpolo-app kun je onder het kopje Locatie het Corona protocol van de thuisspelende vereniging terugvinden (inmiddels ook door MNC toegevoegd).
Zorg dat je je app geupdate hebt naar minimaal versie 5.3.3 (16-9-2020)

2 september

De vakanties zijn weer voorbij en daarmee starten ook de verenigingsactiviteiten weer. Waar mogelijk op de gebruikelijke wijze, maar er zijn ook (nog steeds) regels waar we ons aan moeten houden om het virus de baas te blijven.

Het protocol van begin juli geldt nog steeds. Daarnaast zijn er door de KNZB wedstrijdprotocollen opgesteld voor de competities. Deze zijn hier te vinden.

Ook de zwemlessen gaan weer van start. Daarbij gelden weer de normale lestijden van vóór de Corona-uitbraak.

7 juli

Met de versoepelingen per 1-7 betekent dat ook het protocol daarop aangepast is.
Dit protocol is op de website geplaatst en is hier te vinden.

30 juni

Met ingang van 1 juli worden er weer een aantal “covid-19” maatregelen versoepeld.

In zijn algemeenheid blijft de regel 1.5 meter afstand de norm. Er is nu wel een uitzondering gemaakt voor sporters, waardoor we in het water geen 1.5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Op de kant en andere ruimtes van de Sportboulevard moeten we nog wel de algemene norm van 1.5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. Uiteraard blijven alle eerder gestelde hygiëne maatregelen ook nog van kracht.

De kleedkamers en douches zijn vanaf 1 juli ook weer toegankelijk voor gebruik NA zwemmen. De looprichtingen zoals opgesteld door OptiSport blijven van kracht.

Het bestuur heeft besloten om het clubhuis voorlopig nog gesloten te houden. De fitness en horeca ruimten van OptiSport zijn wel weer toegankelijk met de nodige beperkingen.

In de zomer schoolvakantie zal er op de vrijdagavonden weer mogelijkheden geboden worden aan alle leden van MNC om vrij te zwemmen. Details worden later via de website bekend gemaakt.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers

28 mei

Even een korte update hoe het gaat nu de activiteiten gestart zijn. Over het algemeen gaat het heel goed. Er is een goede discipline en we zien dat leden vrolijk uit het water komen. Ook het leszwemmen verloopt boven verwachting soepel.
Ook de samenwerking met de andere verenigingen gaat goed; veel tijden zijn op elkaar afgestemd, waardoor we elkaar minder snel in de weg lopen.
Natuurlijk zijn er nog wel aandachts- en discussiepunten, maar daar wordt over gesproken en aan gewerkt.

Belangrijk blijft dat we de 1,5 meter afstand goed blijven volhouden en daar zullen we ook strak op blijven toezien en handhaven.
Er is inmiddels een controle geweest, maar er zullen er meer volgen, zeker wanneer er een toename van het aantal besmettingen optreedt.

17 mei

16 mei

Wanneer je met de auto naar de Sportboulevard komt, dan kun je momenteel niet in de parkeergarage parkeren, maar moet je parkeren op het parkeerterrein vóór de Sportboulevard. De toegang naar de Sportboulevard vanuit de parkeergarage is afgesloten.

15 mei

De routering in de Sportboulevard is gewijzigd. Hierdoor kunnen de in- en uitgaande mensen elkaar niet tegenkomen.

Bekijk hier de nieuwe routering

13 mei

MNC gaat weer beginnen

Met ingang van morgen 14 mei zullen de zwembaden in de Sportboulevard weer geopend zijn. Vanaf vrijdag 15 mei zal MNC de eerste activiteiten weer gefaseerd en beperkt opstarten.

Ons advies is om de nieuwsberichten en Corona huisregels op onze website goed door te lezen voordat je met je kind of alleen naar ons zwembad komt. Deze huisregels zijn terug te vinden op onze website: https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus

We gaan werken met wat andere tijden dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, kom alleen naar de Sportboulevard als u via de website of e-mail wordt uitgenodigd. Gezien de 1.5 meter afstand regels kunnen we maar een beperkt aantal leden tegelijkertijd toegang bieden. Trainen of leszwemmen op een andere tijd is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdelings coördinator.

Lees hier het hele bericht

Spoorboekje op dit moment (alles onder voorbehoud):

 • vrijdag 15 mei starten de waterpoloërs
 • zaterdag 16 mei starten de zwemmers
 • woensdag 20 mei start het leszwemmen

11 mei

Over een aantal dagen zal MNC de activiteiten rond het leszwemmen en trainingen, in aangepaste vorm, weer opstarten. Het clubhuis zal de komende maanden nog wel gesloten blijven. Nadere details omtrent het leszwemmen, de trainingen en de afspraken voor gebruik van de Sportboulevard volgen zo snel mogelijk.

Wel willen we vast de volgende algemene regels kenbaar maken, alleen dan kunnen we allen weer genieten van onze favoriete bezigheid, het zwemmen:

Bekijk hier de algemene regels

8 mei

De zwembaden mogen per 11 mei weer openen. Maar hiervoor is nog wel toestemming nodig op lokaal niveau. Gekeken wordt onder meer naar de 1,5 meter maatregelen en de waterkwaliteit. Sinds vandaag is er een Protocol Verantwoord Zwemmen dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden, dit is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

De komende week staan overleggen gepland tussen de Exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland. Daarna zal er met de verenigingen in overleg worden getreden.

Zodra we wat meer weten welke activiteiten we wel en niet kunnen opstarten, houden we jullie uiteraard op de hoogte.

29 april

Vorige week heeft het kabinet besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Voor Sport zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, na overleg met de Gemeente Dordrecht is gebleken dat wij als MNC Dordrecht nog geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Sportboulevard.

Hieronder treft u de gewijzigde maatregelen voor de Sport aan:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

5 april

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

N.a.v. deze beslissingen en de overleggen vanuit het bestuur, zijn een aantal besluiten genomen. Lees hier meer over in de volgende artikelen:

Tevens zal de geplande ALV van 20 april verzet worden naar een latere datum. Deze wordt bekend gemaakt zodra duidelijk is wanneer het kan.

23 maart

De KNZB heeft alle competities voor 2019-2020 per direct beëindigd. Meer info volgt…

Bericht op de site van de KNZB

22 maart

Bericht van het bestuur over de huidige situatie en de aankomende incasso van de contributie.

Lees hier het hele bericht.

18 maart

Met het besluit afgelopen weekeinde om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden t/m 6 april te sluiten, is ook voor de bestaande maatregelen deze datum gelijkgetrokken. Daarmee vervallen dus ook alle activiteiten van MNC Dordrecht t/m 6 april.
De Sportboulevard is gedurende deze periode ook volledig gesloten.

12 maart

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 31 maart. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

World League wedstrijd Nederland – Griekenland van 24 maart gaat niet door

Vanuit de KNZB hebben wij tevens het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.


11 maart – Update vanuit de KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio’s en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart. Deelnemers aan KNZB-activiteiten afkomstig uit Noord-Brabant kunnen ook niet deelnemen aan activiteiten elders in het land.

Waterpolo: Alle competitiewedstrijden in Noord-Brabant gaan niet door tot en met 16 maart aanstaande. Dit heeft in KNZB Regio Zuid consequenties voor alle wedstrijden, dus ook voor waterpoloteams uit Zeeland en Limburg, die naast Noord-Brabant in dezelfde competitie spelen. Ook de wedstrijden met Brabantse teams die buiten de provincie Noord-Brabant staan gepland, gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen:  Alle competitiewedstrijden voor Noord-Brabant komen te vervallen tot en met maandag 16 maart aanstaande. Wanneer uw vereniging competitie zwemt met sporters die uit Brabant moeten komen, of als u samen zwemt met een Brabantse vereniging, dan is het advies om ook uw wedstrijd te verschuiven naar de nog nader te bepalen uitwijkdata. 

Overige verenigingsactiviteiten: Wij adviseren onze verenigingen om geen verenigingsactiviteiten in Noord-Brabant te organiseren tot en met maandag 16 maart 2020. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron en meer informatie: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/


10 maart

Op dit moment is er echter geen reden om activiteiten af te gelasten. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laat ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

Bij verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperkt blijven.

Wij verzoeken dan ook met klem om in bovenstaande situatie geen gebruik te maken van MNC activiteiten en een weekje uit te zieken.

Voor meer informatie zie ook:

Namens het bestuur,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht