Algemene regels

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan.
  Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden, afgegeven door MNC Dordrecht;
 3. Kom alleen, of kom met 1 persoon uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de Sportboulevard;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen.
 9. Volg de routing in het zwembad zoals hieronder aangegeven.
 10. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de Sportboulevard;
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 14. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; Verlaat direct na het zwemmen de Sportboulevard zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 19. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Extra regelement bij positieve test (24 november)

Bij een positieve test vragen wij dit te melden bij je trainer of het bestuur (via corona@mncdordrecht.nl), zodat dan bekeken kan worden of dit consequenties heeft voor anderen. Wij hanteren daarbij de volgende regels:

 • Bij nauwe contacten: Iedereen die meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter is geweest van de positief geteste sporter of vrijwilliger, kan gedurende 5 dagen, gerekend vanaf de datum van het laatste fysieke contact, niet deelnemen aan MNC activiteiten.
 • Bij groepsuitbraak: Indien er 3 sporters/vrijwilligers van één team positief getest zijn, dan kan het hele team gedurende 5 dagen, gerekend vanaf de datum van de laatste positieve test van een mede-team lid, niet deelnemen aan MNC activiteiten.