Contributie april 2020

Beste Leden,

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

In overleg met de exploitant van de Sportboulevard is besloten dat wij als zwemverenigingen het gehuurde water niet meer hoeven te betalen zolang deze maatregelen van kracht blijven. Het badwater is voor MNC de grootste kostenpost en wij berekenen het wegvallen van deze kostenpost daarom per direct door aan onze leden.

Het bestuur van MNC heeft besloten om per direct de contributie voor alle leden aan te passen tot € 1,50 per maand, ongeacht de leeftijd. Dit geldt voor de maand april 2020.

Wij realiseren ons dat dit normaal een besluit is dat aan de ALV moet worden voorgelegd, maar gezien de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur dit besluit zelfstandig genomen.

Wij hopen uiteraard dat we in mei onze activiteiten weer voort mogen zetten. Zodra bekend wordt of en welke maatregelen voor de periode na 28 april van kracht zijn, zullen wij hierover een nieuw besluit nemen en u hierover informeren.

Namens het bestuur wens ik u fijne paasdagen toe in een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij, voorzitter