Vrijwilligers en sponsoren: bedankt!

Het seizoen zit er weer op. Achter de schermen wordt alweer enige tijd druk gewerkt aan het volgende seizoen. Zo is de vereniging 12 maanden per jaar volop bezig. Het is eigenlijk een klein bedrijf. Een bedrijf dat gerund wordt door tientallen vrijwilligers die soms dagelijks met hun sport bezig zijn. Niet alleen in sportief opzicht, maar juist vanwege allerlei werkzaamheden rondom die sport.

Wij willen namelijk onze sporten wedstrijdzwemmen en waterpolo niet enkel bedrijven maar ook ontwikkelen, met een diversiteit aan leeftijden en niveaus. En natuurlijk willen wij via onze zwemlessen aan veel kinderen op professioneel niveau de zwemkunsten blijven leren. Iets wat onze vereniging al tientallen jaren doet.

Een enorm vrijwilligersleger

Om dit allemaal mogelijk te maken wordt enorm veel werk verzet. De zwemlessen, trainingen en wedstrijden worden georganiseerd door de Elementaire Commissie, de Zwemcommissie en de Polocommissie (met de 2 subcommissies: de Technische Commissie en de Jeugdcommissie). Denk hierbij aan zwemles/teamindelingen en roosters. Essentieel hierbij is de inzet van vele zweminstructeurs, trainers en coaches, die vaak niet alleen lesgeven, training geven en coachen, maar zichzelf – en daarmee tevens de club – ook verder ontwikkelen door het volgen van trainingen en opleidingen. De inzet van vele starters, scheidsrechters, op- en afbouwers van wedstrijdvelden, tafel/jurydiensten en speakers is een must voor het door kunnen gaan van wedstrijden. Het sportmateriaal (doelen, lijnen, ballen etc.) moet onderhouden worden. Bij het leszwemmen moet de wachtlijst bijgehouden worden, moeten kinderen tijdig opgeroepen worden voor hun 1e zwemles, moet het tafeltje t.b.v. het diplomazwemmen bemenst worden, dienen gediplomeerde examinatoren erop toe te zien dat de zwemdiplomas op juiste gronden worden toegekend en dient steeds voldaan te worden aan de licentie-eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. En natuurlijk, voor alle activiteiten geldt: geen badwater, geen activiteiten. Het badwater moet dus tijdig gereserveerd worden, een hele puzzel aan het begin van het seizoen. De contributie- en ledenadministratie, alsmede de financiële administratie moeten op orde zijn. Want: geen euros, geen activiteiten. Op de clubavonden, tijdens wedstrijden en vele overige clubactiviteiten moet er voldoende bar en keukenpersoneel zijn. De Clubhuiscommissie ziet er op toe dat alles op voorraad is en zorgt ervoor dat alle apparatuur in het clubhuis optimaal functioneert.

Er is veel contact met collega-verenigingen, de gemeente, KNZB, Optisport, pers en overige externe partijen. Er worden vele vrijwilligers ingezet tijdens de organisatie van de Provinciale kampioenschappen, de Jaargangfinale, het Henk Velthuis vissentoernooi, ons eigen nieuwjaartoernooi, een F-jes toernooi, een clinic met Marcel Wouda, de huldiging van Brigitte Sleeking, de trainingsstage in Budapest en evenementen als het NJK en waterpolo-interlands. Maar minstens zo belangrijk: het organiseren van activiteiten voor de (oudere) jeugd door de Ontspanningscommissie en de Feestcommissie, zoals het jeugdweekend, het sinterklaasfeest, deelname aan de avondvierdaagse en de feesten in ons clubhuis. Onze naam en onze kleuren willen wij graag op uniforme wijze uitdragen. De bestelling van kleding, tassen e.d. is daarbij onmisbaar. Ook dat wordt georganiseerd. MNC is een club voor iedereen. Zo kunnen ‘oudere’ leden hun conditie op peil houden tijdens het zwemmen op de dinsdagmorgen, terwijl de laatste maanden ook een aantal vrijwilligers zich inzet om zwemactiviteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Ook op sponsorgebied – via de Sponsorstichting – zetten vrijwilligers zich in voor de zo nodige extra financiële steun. En uiteraard dienen de website en de nieuwsbrief beheerd te worden. Anders kunt u dit bericht – en die vele andere artikelen over onze vereniging – niet lezen.

In een opsomming is er altijd het risico dat zaken worden vergeten. Dat kan haast ook niet anders in zo’n enorme organisatie als die van onze vereniging. Mijn excuses hiervoor. Maar jullie zijn allemaal onmisbare schakels voor het realiseren van onze plannen en ambities. Wat zijn wij een fantastische club dat we dit allemaal voor elkaar krijgen. Dankzij een enorm vrijwilligersleger konden wij in het afgelopen seizoen weer optimaal genieten van onze sporten, werden weer vele zwemdiplomas behaald en werden mooie andere prestaties behaald, zoals het kampioenschap van BM3 en mooie pr’s bij het wedstrijdzwemmen.

Veel jeugd en veel trots

Fantastisch om te zien dat ‘ons zwembad’ vrijwel dagelijks rijk gevuld is met MNC-jeugd van het wedstrijdzwemmen, het waterpolo en het leszwemmen, met vooral veel plezier. Naast dat enorme plezier in de sport leiden al die inspanningen ook tot geweldige sportieve
prestaties. MNC acteert zelfs op nationaal en wereldniveau.

Bij het wedstrijdzwemmen doet Hadewych Forschelen mee aan het NJK, zelfs op drie
afstanden: 400 m wisselslag, 100 m vrije slag en 100 m rugslag. Bij het waterpolo acteert
ons heren 1 in de eredivisie (zij behaalden in januari zelfs de – meer dan verdiende – titel
‘team van het jaar 2023’ bij de Dordtse sportverkiezingen), ons heren 2 in de reserve-
eredivisie en natuurlijk niet te vergeten onze B1-meisjes en C1-jongens, die eveneens in de
eredivisie spelen. Er wordt zelfs deelgenomen aan het WJK: Linde Haksteen, Jette
Botermans en Jayden Teuling. Wat zijn we trots op hen!

Uiteraard zijn we ook trots op twee van onze leden van verdiensten. Brigitte Sleeking
behaalde samen met de Nederlandse waterpolodames in augustus 2023 de WK titel en in
februari 2024 de EK titel. Kim Busch was één van de vier zwemsters die de wereldtitel op de
100 meter vrije slag estafette binnen haalden. Zowel Brigitte als Kim genoten hun
jeugdopleiding bij MNC. We kijken met spanning uit naar hun prestaties tijdens de
aankomende Olympische Spelen!

Enorm bedankt!

Maar bovenal zijn we trots op al die vrijwilligers die op de een of andere manier een steen(tje) hebben bijgedragen aan de MNC-ontwikkelingen van het afgelopen seizoen.
Hartelijk dank allemaal. Wij zijn super blij met jullie inzet. Jullie zijn stuk voor stuk kanjers van de bovenste plank! En natuurlijk ook alle sponsoren hartelijk dank voor jullie blijvende steun.
Ook jullie steun is onmisbaar bij het uitvoeren van onze plannen en ambities.

Een hele fijne zomer toegewenst!

Namens het bestuur,
Johan Hol, voorzitter.