MNC gaat weer beginnen

Beste Leden,

Met ingang van morgen 14 mei zullen de zwembaden in de Sportboulevard weer geopend zijn. Vanaf vrijdag 15 mei zal MNC de eerste activiteiten weer gefaseerd en beperkt opstarten.

Ons advies is om de nieuwsberichten en Corona huisregels op onze website goed door te lezen voordat je met je kind of alleen naar ons zwembad komt. Deze huisregels zijn terug te vinden op onze website: https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus

Voor iedereen ouder dan 12 jaar: houd 1.5 meter afstand bij anderen dan huisgenoten, volg de aangegeven looproute in de accommodatie en volg ten alle tijden de instructies van onze kaderleden en medewerkers van OptiSport op.  Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal u de accommodatie moeten verlaten.

We gaan werken met wat andere tijden dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, kom alleen naar de Sportboulevard als u via de website of e-mail wordt uitgenodigd. Gezien de 1.5 meter afstand regels kunnen we maar een beperkt aantal leden tegelijkertijd toegang bieden. Trainen of leszwemmen op een andere tijd is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdelings coördinator.

Tevens willen wij u erop wijzen dat de douches en urinoirs afgesloten zijn en er maar beperkt toiletten open zullen zijn.  

Voor vragen kunt u de volgende mail adressen gebruiken:

Les Zwemmen: vzleszwemmen@mncdordrecht.nl

Wedstrijd Zwemmen : vzzwemmen@mncdordrecht.nl

Waterpolo: vzwaterpolo@mncdordrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht