Contributie mei nog aangepast

Beste Leden,

Afgelopen vrijdag hebben we als MNC weer onze activiteiten gefaseerd opgestart, waar veelvuldig van gebruik gemaakt is. We hebben veel positieve reacties ontvangen van onze leden. Ze gaven onder meer aan dat ze het weer lekker hebben gevonden om te kunnen zwemmen ondanks de genomen beperkende maatregelen welke enorm mee vielen.

Het bestuur heeft besloten om voor de maand mei nog de aangepaste vereniging maandcontributie te heffen van € 1,50. Met ingang van de maand juni zal weer de normale contributie gefactureerd worden.

We wensen iedereen veel zwemplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht