Bericht van het bestuur

Beste Leden,

Een goede week geleden waren we met z’n allen nog volop aan het sporten. Inmiddels heeft het Corona Virus ons genoodzaakt tot sociaal isolement en is het noodzakelijk om afstand tot elkaar te houden. Het is voor iedereen onzeker hoe lang deze situatie voortduurt.

Als bestuur hopen wij dat jullie en jullie dierbaren in een goede gezondheid verkeren. Wij leven mee met al die mensen die inmiddels de gevolgen van de crisis ondervinden.

We begrijpen dat het heel vervelend is dat tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. We vragen hiervoor uw begrip. Voor iedereen, sporter, kader en bestuur, is het de vraag wanneer we als MNC onze activiteiten weer kunnen opstarten.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet. Daarbij volgen wij de mededelingen uit de overheid en van de KNZB om snel te kunnen anticiperen op eventuele aanvullende maatregelen. We houden er momenteel rekening mee dat het stilleggen van de competities en de trainingen langer kan duren dan de aangekondigde drie weken. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat er gedurende langere tijd we geen zwemlessen kunnen geven. Zodra wij meer weten laten we dit uiteraard weten via onze website en via coördinatoren van de afdelingen (leszwemmen, wedstrijdzwemmen, senior zwemmen en waterpolo).

Al deze maatregelen hebben natuurlijk ook een effect op de financiën van de vereniging. De vereniging is financieel gezond, we gaan er daarom van uit dat we als vereniging niet in de problemen gaan komen. Echter, in deze periode lopen onze vaste kosten gewoon door. Denk daarbij aan huurkosten voor badwater, KNZB lidmaatschap kosten en huurkosten clubhuis. Dit zijn de belangrijkste uitgaven die gedragen worden vanuit de contributie-inkomsten van de leden.

Omdat wij deze kosten als vereniging met zijn allen maken, zullen we deze ook met zijn allen moeten dragen. Om die reden heeft het bestuur besloten om de contributie gewoon te innen. Dit is in lijn met het advies dat NOC-NSF heeft gegeven aan de sportverenigingen.

Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente Dordrecht over de ontstane situatie. We gaan onder meer in gesprek over compensatie voor de verenigingen, bijvoorbeeld door het niet innen of uitstellen van huurgelden of mogelijke extra subsidie mogelijkheden. Als hier meer duidelijkheid over is zal het bestuur de leden nader informeren.

We vragen de leden om begrip en geduld. We streven naar een voor iedereen rechtvaardige afhandeling om ook in de toekomst als MNC onze sportieve activiteiten aan te kunnen bieden.

Op 20 april staat de Algemene Leden Vergadering gepland, mogelijk zien wij ons genoodzaakt om deze op een later datum te houden.

Via onze website mncdordrecht.nl/coronavirus kun je deze en eerdere mededelingen van het bestuur teruglezen. Ook zijn daar links naar de website van KNZB en NOC NSF gegeven.

Voor nu vragen wij alle leden om de adviezen vanuit overheid op te volgen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt krijgen we deze crisis onder controle en kunnen we hopelijk snel elkaar weer spreken.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en sterkte in deze lastige tijd,

Namens het bestuur,

Remco Verheij, voorzitter.