Polobijdragen seizoen 2019-2020

Beste Waterpolo Sporters,

Het bestuur van MNC Dordrecht heeft besloten om de verenigingscontributie voor de maand april te verlagen naar € 1,50, daar we niet in staat zijn om wateractiviteiten te organiseren.

De maandelijks verschuldigde waterpolo bijdrage zal ongewijzigd blijven. De achtergrond van het besluit om de waterpolo bijdrage onveranderd te blijven innen, ligt in het feit dat de waterpolo bijdrage de seizoenkosten dekt die wij als vereniging maken voor het realiseren van de competitie. De belangrijkste kosten zijn de inschrijfgelden voor de teams aan de KNZB, het badwater huur voor wedstrijden en materiaalkosten. Deze kosten zijn gekoppeld aan het competitieseizoen en worden door MNC veelal betaald aan het begin van het seizoen. Deze bijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen aan onze leden in rekening gebracht.

De KNZB heeft de competitie inmiddels beëindigd. Er zal door de bond nog een besluit worden genomen omtrent de promotie/degradatie regeling.

De meeste teams hebben ongeveer 85% van hun wedstrijden gespeeld. De KNZB beraadt zich nog of verenigingen gecompenseerd gaan worden voor de onvolledige competitie. Als er een financiele compensatie komt voor de inschrijfgelden zal dat worden verrekend met de polobijdragen voor resterende periode.

We vertrouwen op begrip van de leden om de polobijdrage te blijven innen.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij, voorzitter