Uitnodiging online ALV 22 november

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 22 november 2021.
Op de agenda staat de begroting en contributie 2022. Ook zal er aandacht zijn voor de Corona maatregelen en bestuurssamenstelling.

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen lijkt het ons niet wenselijk om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden en kiezen we ervoor om de vergadering on-line plaats te laten vinden via Teams.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering is het noodzakelijk u vooraf (uiterlijk 22 november 12:00u) per e-mail aan te melden via alv@mncdordrecht.nl, zodat de uitnodiging met de link naar Teams u voor aanvang toegezonden kan worden naar het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Datum : Maandag 22 november 2021
Locatie : Online via Teams
Aanvang : 19.30 uur
Streeftijd einde : 21.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen Notulen d.d. 19 april 2021
 4. Bestuurssamenstelling. Besluitvormend.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Pim Groen
  Vacature: voorzitter jeugdbestuur
 5. Begroting 2022. Besluitvormend.
 6. Vaststellen contributie 2022. Besluitvormend.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De stukken kunt u opvragen via secretaris@mncdordrecht.nl.

Deze worden op aanvraag rond 19 november toegezonden.

Het bestuur.