Contributie 2024

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 11 december jongstleden heeft de vergadering besloten om de contributiebedragen voor het komende jaar te verhogen met € 0,50 per maand.
Voor het Materzwemmen geldt een verhoging van €0,25 per maand.
Alle overige bedragen blijven ongewijzigd. Seizoensgebonden bedragen worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen vastgesteld.

De nieuwe bedragen, alsmede alle andere financiële informatie, zijn hier terug te vinden