Alle berichten van Martijn van der Put

MNC in de spotlights op site van de KNZB

Op de site van de KNZB staat een uitgebreid artikel over MNC Dordrecht en hoe we, samen met de KNZB, de toekomst van de activiteiten in het water vorm gaan geven.
Lees hieronder de integrale tekst van het artikel.

MNC Jeugdafdeling
MNC heeft in haar verenigingsplan aangegeven een algehele jeugdafdeling te willen introduceren met ingang van het seizoen 2023/2024 en volgt daarin zoveel mogelijk de visie van het KNZB Sportmodel. “Van leren zwemmen naar blijven zwemmen” krijgt een nieuwe dimensie, waarbij het lidmaatschap van èn binding met de vereniging centraal staat. De MNC Jeugdafdeling bestaat uit verschillende fasen die hierna worden toegelicht.  

MNC Actieve Start
In deze fase vormt het ABC-diploma één opleiding, waardoor we minder uitval gedurende de zwemopleiding en meer doorstroming naar de zwemsporten nastreven. Tijdens de MNC Actieve Start krijgen de jeugdige leden wekelijks extra lessen aangeboden, waarbij plezier beleven en het aanleren van extra vaardigheden de belangrijke componenten zijn. Per onderdeel van het diploma, ondermeer in beeld gebracht met stickers, wijzigt de inhoud van het extra blok. Kids worden zo steeds beter voorbereid op het deelnemen aan de zwemsporten.

MNC FUNdament
Na het ABC-diploma kan laagdrempelig worden deelgenomen aan de activiteiten van het MNC FUNdament. Dit betreft een fase van 2 tot 4 jaar, waarbij de sporttechnische accenten breed-motorisch en veelzijdig zullen zijn. Om het MNC FUNdament extra aantrekkelijk te maken mogen de kinderen gedurende een bepaalde periode gratis lid blijven van de vereniging. Zwem- en balvaardigheid staan centraal, maar ook hinderniszwemmen, vinzwemmen, snorkelen, springen en andere wateractiviteiten komen aan bod. In die eerste jaren staat nog steeds het waterplezier centraal en krijgen de kids alle gelegenheid om zich naar hartenlust uit te leven in het water. Hoewel het resultaat ondergeschikt is, besteedt het programma zeker aandacht aan het competitie-element en daarnaast is een combinatie met andere sporten heel goed mogelijk. Ook het MNC FUNdament wordt begeleid met kaarten, stickers en aanvullende info!

MNC Sport + MNC Speel & Zwem
Na ons FUNdament bieden we voor ieder wat wils aan. Het is zowel prestatief (“MNC Sport”) als recreatief (“MNC Speel & Zwem”) ingesteld. Beide zijn de kurken waar de vereniging op drijft en geven sporters een prachtige basis om decennia lang plezier in het water te hebben. Prestatief leggen we hiermee de basis voor onze MNC-sporten Waterpolo en Zwemmen, die beiden de ambitie hebben om op het hoogste sportieve niveau uit te komen. De interactie tussen beide sporten blijft hier nog nadrukkelijk aanwezig, omdat de overtuiging is dat een breed aanbod de beste opleiding is voor onze sporters en de kansen daadwerkelijk vergroot om een leven lang te sporten in het water, maar ook de basis te leggen om (inter)nationaal te presteren. Potentiële talenten van MNC en omringende verenigingen krijgen in het Regionale Trainingscentrum een uitgekiende opleiding aangeboden waar technische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling extra aandacht krijgen.

Een goede transitie door samenwerking
Het komende seizoen (22/23) gebruikt MNC om de transitie naar het nieuwe organisatiemodel vorm te geven. Met deze opzet wil de club dat steeds meer Dordtenaren plezier gaan beleven aan sport en bewegen in het water. Dit gebeurt door een zo breed mogelijk aanbod te faciliteren voor iedere sporter van elke leeftijd en op elk niveau. Er is samenwerking met Optisport, de exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de KNZB.

Welkom!
Tot slot gaat MNC met ingang van het nieuwe seizoen maandelijks alle nieuwe leden “Welkom bij de Club” heten, zodat alle (ouders van) nieuwe leden beter op de hoogte zijn wat zij van ons en wat wij van hun mogen verwachten. Ook hierdoor hoopt MNC de leden te binden aan de vereniging.

In het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’ is dit artikel tot stand gekomen. Wil je meer weten over de MNC Jeugdafdeling? Neem dan contact op met info@mncdordrecht.nl  

Nieuwe voorzitter van de waterpolocommissie

Martijn van der Put heeft het voorzitterschap van de waterpolocommissie op
zich genomen. Hij volgt Chris Geurts op die de afgelopen 6 jaren deze
functie heeft vervuld.

Bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal Chris ook formeel afscheid
nemen van het bestuur en hoopt Martijn tot het bestuur toe te treden.

Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen in samenstelling en taken van de
polocommissie. Vanaf heden bestaat de commissie uit de volgende
personen:

  • Martijn van der Put (voorzitter)
  • Els van Iwaarden (waterpolosecretaris)
  • Robert Nederlof (coordinator heren)
  • Ires Veenenbos (coordinator dames)
  • Marco Blaak (coordinator jeugd)
  • Roland Colijn (materiaal)
  • Angelique Ceelie (notulist)

De commissie wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers. Er is altijd wat
te doen voor wie de vereniging wil helpen. Een overzicht van taken is te
vinden in het vrijwilligersboek:

Namens de waterpolocommissie,

Chris Geurts
Martijn van der Put

Bijzonder geslaagd eeuwfeest MNC

Zoals jullie weten en hopelijk bezocht hebben vierden wij 3 september 100 jaar georganiseerde zwemsport in Dordrecht.

In de middag begon het in het Wantijbad. Geholpen door fantastisch weer vonden er allerlei activiteiten plaats. Daar waren polowedstrijden, konden de kinderen in het water spelen en was er veel ruimte voor ontmoetingen. De burgemeester, voorzitter KNZB en onze voorzitter Johan zorgden met toespraken voor het officiële gedeelte. Daarbij werd MNC verrast met de uitreiking van de Koninklijke erepenning die wij voortaan op ons briefpapier en andere berichtgeving een plaats mogen geven. Een grote eer.

Voorzitter Johan Hol toont de koninklijke erepenning.
Burgemeester Wouter Kolff tijdens zijn toespraak
MNC-ers luisteren naar de toespraken

In de avond ging het feest door in de Sportboulevard. Het clubhuis was de plek om met DJ Bas de voetjes van de vloer te dansen. Bas complimenten, je zorgde voor een geweldige sfeer.
Bij de DRB kantine was een expositie ingericht met allerlei curiosa en foto’s uit het verleden. In de DRB kantine konden (oud) leden elkaar in een rustige omgeving ontmoeten. Vele MNC-ers die vroeger met elkaar de sport beoefenden ontmoetten elkaar daar.

De voetjes van de vloer met DJ Bas in ons Clubhuis
Meet en greet in de DRB kantine
Expositie in de DRB kantine

Het bestuur bedankt de organisatie van het eeuwfeest voor deze geweldige dag. Het moet een enorme inspanning zijn geweest maar alles liep uitstekend. Ook de vele vrijwilligers worden bedankt voor hun bijdrage. Denk aan sjouwen, bardienst, inkoop, muntenverkoop, inrichten en opruimen.

Het MNC bestuur

Geslaagd eeuwfeest – eerste inmpressie

Bron: Dordt Centraal

We kijken terug op een bijzonder geslaagde feestdag afgelopen zaterdag 3 september. Overdag in het Wantijbad was het natuurlijk prachtig weer, er kon gezwommen worden en lekker bijgekletst.

Uit handen van de burgemeester kreeg MNC de koninklijke erepenning, een erkenning waar ieder lid van MNC trots op kan zijn.

Zie ook dit artikel in Dordt Centraal
En ook drechtsteden.net heeft aandacht besteed aan deze heugelijke dag

In de avond was het dansen in het clubhuis of lekker verder kletsen in de DRB kantine. Ook was er een klein museum ingericht met historische uitgaves en voorwerpen uit de Merwede en Nautilus tijd.

Er zijn vele foto’s gemaakt en er wordt voor gezorgd dat deze ook voor iedereen te bekijken zijn. Hieronder alvast een kleine impressie:

Zwemmen tijdens de zomervakantie

De zomer komt er weer aan. Dat betekent dat de trainingsmogelijkheden weer worden aangepast. De laatste reguliere trainingen en zwemlessen zijn op vrijdag 8 juli 2022.

Vanaf dan start de zomerperiode en geldt het volgende algemene programma:

Dag TijdenLocatieDoelgroep
Woensdag13-7 t/m 17-820:00 – 21:00WantijbadVoor alle leden van het wedstrijdzwemmen en het waterpolo.
Naast zwemmen bestaat er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld te volleyballen
Vrijdag15-7 t/m 19-819:00 – 20:00Sportboulevard DoelgroepenbadVoor alle leden tot en met 12 jaar; zonder diploma
Samen met 1 ouder/verzorger.
  19:00 – 20:00Sportboulevard Wedstrijdbad bij de clubhuizenVoor alle leden tot en met 12 jaar; minimaal diploma A
Broertjes en zusjes zijn welkom
  20:00 – 21:00Sportboulevard Wedstrijdbad bij de clubhuizenVoor alle leden vanaf 13 jaar en ouder
1e half uur om te zwemmen, 2e half uur met bal
  19:00 – 21:00Sportboulevard Wedstrijdbad bij de wedstrijdklok (3 banen)Voor alle leden vanaf 13 jaar
Alleen om te zwemmen

In de week van 22 augustus beginnen de reguliere trainingen weer.

Voor bijzondere trainingen voor de selecties geldt dat dit apart via de commissies wordt gecommuniceerd.

Ook voor het clubhuis, dat in de zomerperiode op de vrijdagavond geopend is, gelden aangepaste tijden:

  • In juli (dus 15, 22 en 29 juli) dient het clubhuis om 23:00 uur gesloten te zijn.
  • In augustus (dus 5, 12 en 19 augustus) dient iedereen om 01.00 uur buiten het complex van de Sportboulevard te zijn; het clubhuis dient dan dus om 00.50 uur gesloten te zijn.
  • Graag jullie medewerking om discussies hierover te voorkomen!

Wij wensen eenieder een hele fijne zomer. Hopelijk zien we elkaar daarna in ieder geval op 3 september, de dag dat wij ons 100-jarig jubileum vieren. Denk eraan je hiervoor tijdig in te schrijven!

Met vriendelijk groet,

Bestuur MNC Dordrecht.

Veel dank voor Gerard Agterdenbos bij afscheid

Afgelopen zaterdag hebben wij afscheid genomen van Gerard Agterdenbos als hoofdcoach van MNC Zwemmen. Nadat hij bijna 35 jaar geleden is begonnen als trainer van Nautilus, is nu het moment aangebroken om na heel veel trainingen en wedstrijden het wat rustiger aan te gaan doen in de zwemsport.

In zijn speech memoreerde hij naar heel veel leuke en dankbare momenten. Uiteraard had dat allemaal niet kunnen gebeuren zonder de steun van het thuisfront, in het bijzonder zijn vrouw Daniëlle, maar ook het geweldige team aan trainers, ouders, vrijwilligers, zwemcommissie en bestuur en natuurlijk alle zwemmers en zwemsters van MNC Dordrecht. Zij hebben als team de afgelopen decennia vele sportieve successen geboekt, waaraan Gerard zijn duidelijke steen heeft bijgedragen.

De laatste training met vooral onderlinge wedstrijden was gestart met een goed ontbijt en werd afgesloten in het clubhuis. Daar werden Gerard en Daniëlle flink in het zonnetje gezet door bestuur, commissie, ouders en zwemmers. Als kers op de taart werd Gerard benoemd tot lid van verdienste van MNC Dordrecht.