Alle berichten van Martijn van der Put

Jeugdkamp 2021

YES! Het Jeugdkamp kan weer doorgaan! Dit jaar gaan we naar groepsaccommodatie Woudegge in Otterlo.

Daar zullen de kinderen van vrijdag 2 tot en met zondag 4 juli vermaakt worden met allerlei leuke spelletjes, lekker eten en veel gezelligheid.

Deelname kost €65,- en hoeft pas overgemaakt te worden na inschrijving.

De inschrijfperiode is geopend tot en met zondag 16 mei. Daarna maken we een definitief besluit of het Jeugdkamp door gaat. Om je aan te melden klik je hier.

LET OP! Het is alleen mogelijk om je digitaal aan te melden.

19 april Algemene ledenvergadering (alleen online)

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van maandag 19 april bij te wonen.

De vergadering staat vooral in het teken van de afronding van de het jaar 2020.
Ook het verenigingsplan komt aan de orde. Bekijk het verenigingsplan en de toelichting hier.
De volledige agenda kunt u hieronder downloaden

De stukken voor de vergadering zijn beshibaar via de link die de leden is toegestuurd, of kunnen eventueel ook via e-mail opgevraagd worden bij de secretaris.

Update 16-4: Aan het bestand met de stukken is ook de toelichting voor de jaarrekening 2020 toegevoegd.

Gezien de huidige regelgeving omtrent Corona kunnen er geen leden fysiek aanwezig zijn bij de vergadering in het clubhuis. Zoals in november zullen we de vergadering voor de geïnteresseerden online toegankelijk te maken via Teams.

Als je de vergadering wilt volgen dan kun je je aanmelden via onderstaande aanmeldformulier. We zorgen dan dat je op tijd de toegangsinformatie krijgt toegestuurd.
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 16 april

Wij hopen je de 19e  online te verwelkomen.

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Aanmeldformulier

Ja, ik wil aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering op 19 april.

Wekelijkse online trainingen door Sam en Jera

In samenwerking met de gemeente Dordrecht wordt door MNC Dordrecht de volgende online droogtraining aangeboden voor alle jeugdleden en andere geïnteresseerden:

Sam Kranse van Jera Movement gaat vanaf donderdag 18 maart a.s. starten
met zijn wekelijkse online training voor alle jeugdleden van MNC, alle jeugdleden
van Dordtse sportverenigingen en zoveel mogelijk ongebonden jeugdsporters in
Dordrecht. De training duurt 3 kwartier en vindt plaats van 16.30 tot
17.15 uur.


De training kan worden gevolgd via Zoom.
Gebruik daarvoor deze gegevens:

Link naar de training:

– LET OP, DE LINK IS GEWIJZIGD (18-3)

https://us05web.zoom.us/j/9457101246?pwd=V2ExSlhiOTBSVHc4ZnhwdVlJUG5EQT09

Meeting ID: 945 710 1246
Passcode: yVR88y

Ben je nog niet bekend met Zoom?
Bekijk dan dit filmpje hoe je eenvoudig kunt deelnemen:


Bannerimage designed by Freepik

MNC Dordrecht hervat de zwemlessen

U heeft het goede nieuws wellicht reeds vernomen via de diverse media, maar wij mogen gelukkig weer gaan starten met al onze zwemlessen. 
Wij starten met de zwemlessen op woensdag 17 en vrijdag 19 maart 2021.
De volgende regels dienen in acht te worden genomen door de leskinderen en hun ouder/verzorger (begeleider): 

 • Neem de algemene corona regels in acht!
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Voorkom drukte en opstoppingen in gangen en looppaden.
 • Ieder kind wordt door maximaal 1 persoon (begeleider) naar de zwemles gebracht.
 • De kinderen doen thuis hun zwemkleding al aan, met daarover hun ‘gewone’ overkleding.
 • Aangekomen in het zwembad mag de begeleider mee de zwemzaal in om het kind te ondersteunen bij het uittrekken van de overkleding, daarna dient deze begeleider de sportboulevard zo spoedig mogelijk te verlaten via de aangegeven (bij velen reeds bekende) looproute.
 • Begeleiders mogen niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de zwemles de sportboulevard weer betreden om de kinderen op te halen.
 • Na de zwemles mag de begeleider het kind ondersteunen met het omkleden in 1 van de individuele kleedhokjes, omkleden geschied zo snel als mogelijk.
 • Na het omkleden dienen kind en begeleider de sportboulevard zo spoedig mogelijk te verlaten, via de aangegeven looproute.
 • Het gebruik van de grote kleedkamers is niet toegestaan.

Graag herinneren wij u er nog een keer aan dat de lessen in het doelgroepenbad (ondiepe) telkens 5 minuten wisseltijd tussen de lessen hebben waardoor de lestijden zijn aangepast.

Dit is gelijk aan de laatste lestijden die u van ons gewend was, voor deze laatste lockdown (zie eventueel ook bij de lestijden elders op onze website). 
Wij hopen u allen graag weer te zien vanaf woensdag 17 en vrijdag 19 maart aanstaande.

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich altijd tot ons wenden via de e-mail

Elementaire Commissie
MNC Dordrecht

Update Coronavirus (12-03)

In verband met het Coronavirus heeft ook MNC Dordrecht vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van zwemlessen, trainingen en wedstrijden. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laten ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Via dit bericht informeren wij over de ons laatst bekende informatie.

12 maart

U heeft het goede nieuws wellicht reeds vernomen via de diverse media, maar wij mogen gelukkig weer gaan starten met al onze zwemlessen. 
Wij starten met de zwemlessen op woensdag 17 en vrijdag 19 maart 2021.

Meer informatie, zoals de regels die hierbij gelden, vindt u hier.

12 februari

Het bestuur heeft besloten om zolang de lockdown duurt de contributie tot een minimum te beperken.

Naast de contributie betalen leden die deelnemen aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo zogenaamde wedstrijdbijdragen. Deze bijdragen zijn bedoeld om de specifieke wedstrijdsport mogelijk te maken. Dit betreft onder meer
inschrijfgelden (bij het waterpolo), badhuur voor wedstrijden en diverse kosten rondom de wedstrijden. Deze kosten zijn grotendeels al gemaakt en de verwachting is dat we slechts een beperkt deel daarvan terug krijgen.
Helaas weten we pas rond de zomer om welk bedrag dit gaat. Zodra dat bekend is zal dit worden verrekend met de sporters die nu de wedstrijdbijdrage betalen.

We hopen dat jullie allemaal begrip hebben voor deze situatie.

3 februari

Op 2 februari is bekend gemaakt dat de lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus nogmaals wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart.

De versoepelingen rondom basisscholen, k​inderopvang en winkels hebben geen effect op de zwembaden. Deze blijven dus ook tot minimaal 2 maart gesloten.

We hebben begrip voor deze keuze. De verlenging is nodig om het virus onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen rondom de zwemveiligheid in Nederland. Zodra het mogelijk is staan wij klaar om in een veilige omgeving het zwemonderwijs, sporten en recreëren binnen MNC Dordrecht weer mogelijk te maken.

13 januari 2021

Op 12 januari 2021 heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Dat betekent dat het zwembad in ieder geval tot en met 9 februari gesloten zal zijn, waardoor in ieder geval tot en met die datum al onze trainingen, wedstrijden en zwemlessen niet door kunnen gaan.

Het is altijd goed te blijven bewegen zoals wandelen, fietsen, hardlopen, opdrukken etc. om de conditie nog enigszins op peil te houden. Dit, in combinatie met matig en gezond te eten en contact met elkaar te houden via de bekende digitale wegen. 

Wij wensen een ieder opnieuw veel gezondheid en veel sterkte in deze bijzondere periode!

15 december

Gisteren heeft premier Rutte in zijn toespraak een verregaande lockdown afgekondigd.
Dat betekent helaas dat per direct alle activiteiten van MNC Dordrecht weer gestopt moeten worden. In ieder geval t/m 19 januari.

19 november

Met ingang van donderdag 19 november kan en zal MNC Dordrecht weer al haar zwemactiviteiten in de Sportboulevard vervolgen. De restricties welke op woensdag 4 november golden blijven voorlopig van kracht.

4 november

Gisteren heeft de overheid aangekondigd dat in de periode 5 november tot en met 18 november er extra maatregelen van kracht zijn om het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag te kunnen brengen.

Een maatregel die is aangekondigd, is dat de zwembaden voor twee weken worden gesloten.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de verschillende media is het besluit genomen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sport en spel. En dat dus ook zwemlessen niet kunnen doorgaan.

Dit betekent dat MNC Dordrecht alle activiteiten voor de komende 2 weken heeft afgelast.

30 september

De protocollen m.b.t. de waterpolowedstrijden zijn geactualiseerd.
Bekijk ze hier.

28 september

Als gevolg van de vanavond aangekondigde maatregelen betekent dit direct voor ons het volgende:

 • Tribunes en MNC Clubhuis in de Sportboulevard blijven tot 20 oktober gesloten
 • Alle zwem gerelateerde verenigingsactiviteiten gaan gewoon door. De op 28 september aangekondigde gezelschapsbeperkingen gelden niet voor de zwemactiviteiten van de vereniging.

Meer informatie volgt…

Daarnaast geldt met ingang van heden voor de waterpolotrainingen dat alle trainingsgroepen die vóór 20.00 uur starten met training graag via de eerste verdieping naar de zwemzaal gaan. Dit geldt voor alle trainingsdagen.
Route: trap omhoog richting clubhuis, verzamelen in de ruimte voor de gang. 5 minuten voor aanvang van de training via de gang, einde links. Dan schoenen uit, en daarna trap naar beneden.

25 september

Voor en na wedstrijden en trainingen zijn we gewend om met elkaar mee te rijden. Niet alleen gezellig maar ook zeer doeltreffend. Omdat in de auto geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden adviseert het RIVM dat reizigers van 13 jaar en ouder, die geen gezamenlijke huishouden vormen, een mondkapje dragen wanneer de reistijd meer dan 15 minuten beslaat. Vanuit MNC Dordrecht willen we je met klem verzoeken om dit advies op te volgen. Indien er een serieus vermoeden is dat een medereiziger op het moment van gezamenlijk reizen besmet is met het corona-virus en deze persoon tijdens de rit geen mondkapje heeft gedragen, mogen alle inzittenden (van 13 jaar en ouder) tijdelijk geen activiteiten bij MNC volgen. Dit geldt totdat via een test vast is gesteld dat de persoon niet besmet is met het corona virus. Indien de persoon positief op corona is getest, moeten overige inzittenden overleggen met de MNC corona coördinator.

Op basis van de nieuwste berichtgeving en maatregelen zijn ook de onderstaande protocollen ge-update of toegevoegd:

18 september

Voor de waterpolocompetitie gelden een aantal protocollen; te weten voor de bezoekende ploeg, voor de thuisspelende ploeg en voor de bad- en bardienst. Daarnaast is er een speciale plattegrond waarop duidelijk de routes zijn aangegeven en ook waar men kan ingymen en -zwemmen. Houdt je daar allemaal aan.
TIP: In de waterpolo-app kun je onder het kopje Locatie het Corona protocol van de thuisspelende vereniging terugvinden (inmiddels ook door MNC toegevoegd).
Zorg dat je je app geupdate hebt naar minimaal versie 5.3.3 (16-9-2020)

2 september

De vakanties zijn weer voorbij en daarmee starten ook de verenigingsactiviteiten weer. Waar mogelijk op de gebruikelijke wijze, maar er zijn ook (nog steeds) regels waar we ons aan moeten houden om het virus de baas te blijven.

Het protocol van begin juli geldt nog steeds. Daarnaast zijn er door de KNZB wedstrijdprotocollen opgesteld voor de competities. Deze zijn hier te vinden.

Ook de zwemlessen gaan weer van start. Daarbij gelden weer de normale lestijden van vóór de Corona-uitbraak.

7 juli

Met de versoepelingen per 1-7 betekent dat ook het protocol daarop aangepast is.
Dit protocol is op de website geplaatst en is hier te vinden.

30 juni

Met ingang van 1 juli worden er weer een aantal “covid-19” maatregelen versoepeld.

In zijn algemeenheid blijft de regel 1.5 meter afstand de norm. Er is nu wel een uitzondering gemaakt voor sporters, waardoor we in het water geen 1.5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Op de kant en andere ruimtes van de Sportboulevard moeten we nog wel de algemene norm van 1.5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. Uiteraard blijven alle eerder gestelde hygiëne maatregelen ook nog van kracht.

De kleedkamers en douches zijn vanaf 1 juli ook weer toegankelijk voor gebruik NA zwemmen. De looprichtingen zoals opgesteld door OptiSport blijven van kracht.

Het bestuur heeft besloten om het clubhuis voorlopig nog gesloten te houden. De fitness en horeca ruimten van OptiSport zijn wel weer toegankelijk met de nodige beperkingen.

In de zomer schoolvakantie zal er op de vrijdagavonden weer mogelijkheden geboden worden aan alle leden van MNC om vrij te zwemmen. Details worden later via de website bekend gemaakt.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers

28 mei

Even een korte update hoe het gaat nu de activiteiten gestart zijn. Over het algemeen gaat het heel goed. Er is een goede discipline en we zien dat leden vrolijk uit het water komen. Ook het leszwemmen verloopt boven verwachting soepel.
Ook de samenwerking met de andere verenigingen gaat goed; veel tijden zijn op elkaar afgestemd, waardoor we elkaar minder snel in de weg lopen.
Natuurlijk zijn er nog wel aandachts- en discussiepunten, maar daar wordt over gesproken en aan gewerkt.

Belangrijk blijft dat we de 1,5 meter afstand goed blijven volhouden en daar zullen we ook strak op blijven toezien en handhaven.
Er is inmiddels een controle geweest, maar er zullen er meer volgen, zeker wanneer er een toename van het aantal besmettingen optreedt.

17 mei

16 mei

Wanneer je met de auto naar de Sportboulevard komt, dan kun je momenteel niet in de parkeergarage parkeren, maar moet je parkeren op het parkeerterrein vóór de Sportboulevard. De toegang naar de Sportboulevard vanuit de parkeergarage is afgesloten.

15 mei

De routering in de Sportboulevard is gewijzigd. Hierdoor kunnen de in- en uitgaande mensen elkaar niet tegenkomen.

Bekijk hier de nieuwe routering

13 mei

MNC gaat weer beginnen

Met ingang van morgen 14 mei zullen de zwembaden in de Sportboulevard weer geopend zijn. Vanaf vrijdag 15 mei zal MNC de eerste activiteiten weer gefaseerd en beperkt opstarten.

Ons advies is om de nieuwsberichten en Corona huisregels op onze website goed door te lezen voordat je met je kind of alleen naar ons zwembad komt. Deze huisregels zijn terug te vinden op onze website: https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus

We gaan werken met wat andere tijden dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, kom alleen naar de Sportboulevard als u via de website of e-mail wordt uitgenodigd. Gezien de 1.5 meter afstand regels kunnen we maar een beperkt aantal leden tegelijkertijd toegang bieden. Trainen of leszwemmen op een andere tijd is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdelings coördinator.

Lees hier het hele bericht

Spoorboekje op dit moment (alles onder voorbehoud):

 • vrijdag 15 mei starten de waterpoloërs
 • zaterdag 16 mei starten de zwemmers
 • woensdag 20 mei start het leszwemmen

11 mei

Over een aantal dagen zal MNC de activiteiten rond het leszwemmen en trainingen, in aangepaste vorm, weer opstarten. Het clubhuis zal de komende maanden nog wel gesloten blijven. Nadere details omtrent het leszwemmen, de trainingen en de afspraken voor gebruik van de Sportboulevard volgen zo snel mogelijk.

Wel willen we vast de volgende algemene regels kenbaar maken, alleen dan kunnen we allen weer genieten van onze favoriete bezigheid, het zwemmen:

Bekijk hier de algemene regels

8 mei

De zwembaden mogen per 11 mei weer openen. Maar hiervoor is nog wel toestemming nodig op lokaal niveau. Gekeken wordt onder meer naar de 1,5 meter maatregelen en de waterkwaliteit. Sinds vandaag is er een Protocol Verantwoord Zwemmen dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden, dit is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

De komende week staan overleggen gepland tussen de Exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland. Daarna zal er met de verenigingen in overleg worden getreden.

Zodra we wat meer weten welke activiteiten we wel en niet kunnen opstarten, houden we jullie uiteraard op de hoogte.

29 april

Vorige week heeft het kabinet besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Voor Sport zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, na overleg met de Gemeente Dordrecht is gebleken dat wij als MNC Dordrecht nog geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Sportboulevard.

Hieronder treft u de gewijzigde maatregelen voor de Sport aan:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

5 april

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

N.a.v. deze beslissingen en de overleggen vanuit het bestuur, zijn een aantal besluiten genomen. Lees hier meer over in de volgende artikelen:

Tevens zal de geplande ALV van 20 april verzet worden naar een latere datum. Deze wordt bekend gemaakt zodra duidelijk is wanneer het kan.

23 maart

De KNZB heeft alle competities voor 2019-2020 per direct beëindigd. Meer info volgt…

Bericht op de site van de KNZB

22 maart

Bericht van het bestuur over de huidige situatie en de aankomende incasso van de contributie.

Lees hier het hele bericht.

18 maart

Met het besluit afgelopen weekeinde om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden t/m 6 april te sluiten, is ook voor de bestaande maatregelen deze datum gelijkgetrokken. Daarmee vervallen dus ook alle activiteiten van MNC Dordrecht t/m 6 april.
De Sportboulevard is gedurende deze periode ook volledig gesloten.

12 maart

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 31 maart. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

World League wedstrijd Nederland – Griekenland van 24 maart gaat niet door

Vanuit de KNZB hebben wij tevens het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.


11 maart – Update vanuit de KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio’s en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart. Deelnemers aan KNZB-activiteiten afkomstig uit Noord-Brabant kunnen ook niet deelnemen aan activiteiten elders in het land.

Waterpolo: Alle competitiewedstrijden in Noord-Brabant gaan niet door tot en met 16 maart aanstaande. Dit heeft in KNZB Regio Zuid consequenties voor alle wedstrijden, dus ook voor waterpoloteams uit Zeeland en Limburg, die naast Noord-Brabant in dezelfde competitie spelen. Ook de wedstrijden met Brabantse teams die buiten de provincie Noord-Brabant staan gepland, gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen:  Alle competitiewedstrijden voor Noord-Brabant komen te vervallen tot en met maandag 16 maart aanstaande. Wanneer uw vereniging competitie zwemt met sporters die uit Brabant moeten komen, of als u samen zwemt met een Brabantse vereniging, dan is het advies om ook uw wedstrijd te verschuiven naar de nog nader te bepalen uitwijkdata. 

Overige verenigingsactiviteiten: Wij adviseren onze verenigingen om geen verenigingsactiviteiten in Noord-Brabant te organiseren tot en met maandag 16 maart 2020. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron en meer informatie: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/


10 maart

Op dit moment is er echter geen reden om activiteiten af te gelasten. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laat ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

Bij verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperkt blijven.

Wij verzoeken dan ook met klem om in bovenstaande situatie geen gebruik te maken van MNC activiteiten en een weekje uit te zieken.

Voor meer informatie zie ook:

Namens het bestuur,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht

Contributie tijdens de lockdown

Beste MNC-ers,

Helaas hebben we allemaal langdurig te maken met beperkingen die het beoefenen van onze geliefde zwemsport verhinderen.

Dit heeft grote impact op ons allemaal en ook op onze mooie vereniging.

Het bestuur heeft besloten om zolang de lockdown duurt de contributie tot een minimum te beperken.

Naast de contributie betalen leden die deelnemen aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo zogenaamde wedstrijdbijdragen. Deze bijdragen zijn bedoeld om de specifieke wedstrijdsport mogelijk te maken. Dit betreft onder meer
inschrijfgelden (bij het waterpolo), badhuur voor wedstrijden en diverse kosten rondom de wedstrijden. Deze kosten zijn grotendeels al gemaakt en de verwachting is dat we slechts een beperkt deel daarvan terug krijgen.
Helaas weten we pas rond de zomer om welk bedrag dit gaat. Zodra dat bekend is zal dit worden verrekend met de sporters die nu de wedstrijdbijdrage betalen.

We hopen dat jullie allemaal begrip hebben voor deze situatie.

Het bestuur wenst voor ons allemaal dat deze situatie snel tot een eind komt en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in het water en in het clubhuis.

Met sportieve groet,
Bestuur MNC Dordrecht.

Lockdown verlengd t/m 2-3

Beste leden,

Op 2 februari is bekend gemaakt dat de lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus nogmaals wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart.

De versoepelingen rondom basisscholen, k​inderopvang en winkels hebben geen effect op de zwembaden. Deze blijven dus ook tot minimaal 2 maart gesloten.

We hebben begrip voor deze keuze. De verlenging is nodig om het virus onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen rondom de zwemveiligheid in Nederland. Zodra het mogelijk is staan wij klaar om in een veilige omgeving het zwemonderwijs, sporten en recreëren binnen MNC Dordrecht weer mogelijk te maken.

Namens het bestuur van MNC Dordrecht,

Johan Hol,
voorzitter.

Brigitte Sleeking flikt het met Oranje

‘Naar Tokio, dat is niet te geloven. Echt waanzinnig’

Bron: Jan Volwerk in het AD

De Nederlandse waterpolovrouwen – met de Dordtse Brigitte Sleeking in de gelederen – hebben zich zaterdagavond ten koste van Griekenland (7-4) geplaatst voor de finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Triëst. Maar veel belangrijker: daarmee werd één van de twee olympische tickets (de andere ging naar Hongarije) in de wacht gesleept. ,,We hebben dit toernooi als team gespeeld.’’

Brigitte Sleeking slaakt een juichkreet door de telefoon, niet lang na afloop van de clash met Griekenland. ,,Het is gelukt, waanzinnig dit. Niet te geloven. Of we een feestje hebben gevierd? Nog niet écht. Ik denk dat we straks op de gang in ons hotel nog wel even heel gezellig bij elkaar gaan zitten. We hebben zo lang naar dit moment toegeleefd.’’

Optimistisch

Sleeking had zich een paar maanden geleden in deze krant, hoewel er tijdens de lange voorbereiding geen wedstrijden gespeeld konden worden, al erg optimistisch uitgelaten over de uitkomst van het OKT. ,,We hebben wel heel veel tegen elkaar gespeeld. Maar we wisten precies wat we moesten doen. We hebben het spel van alle grote concurrenten tot in de kleinste details geanalyseerd. Zo wisten we van Griekenland dat we na de tweede periode moesten toeslaan, omdat we veel fitter waren.’’

En dat kwam volgens Sleeking ook uit. ,,Zij domineerden in de eerste twee periodes. Maar daarna zaten zij er doorheen. In de vierde periode sloegen we een gaatje en een paar minuten voor tijd kon het feestje op de kant al gevierd worden. We hebben dit toernooi als een team gespeeld.’’

Tevreden

Over haar eigen spel zegt Sleeking: ,,Ik ben nooit snel tevreden, maar tegen Griekenland was ik dat wel. In de andere wedstrijden heb ik niet onder mijn niveau gespeeld, maar had het wel beter gekund. Maar dat is nu even niet meer belangrijk. We hebben ons olympische ticket te pakken en dat was het doel.’’

Sleeking heeft zich nog niet beziggehouden met de vraag of de Spelen in Tokio deze zomer vanwege het coronavirus, dat ook in Japan huishoudt, mogelijk niet doorgaan. ,,We hebben die verhalen wel gehoord, maar we hebben het daar helemaal niet over gehad. We waren hier met een missie, daar lag de focus. En zolang er geen officieel bericht is dat de Spelen zijn afgelast, gaan we er van uit dat die gewoon doorgaan. Ik hoop met publiek en ik hoop dat we in aanloop naar Tokio ook weer gewoon een aantal wedstrijden kunnen spelen.’’

Finale

Zondag is er nog een finale. Tegen Hongarije, dat gastland Italië elimineerde. ,,Toernooiwinst was niet het doel, maar we gaan er zeker een uiterst serieuze wedstrijd van maken’’, aldus Sleeking, die maandag met Oranje naar huis vliegt. ,,We hebben dan minimaal een weekje vrij. Daar kijk ik toch wel naar uit. Mentaal was het een pittig jaar, maar er is nu wel een enorme last van ons afgevallen.’’

Behalve Sleeking maakte ook nog een andere streekgenoot, de Gorcumse Dagmar Genee, deel uit van de succesvolle Oranje-selectie van bondscoach Arno Havenga.

IJzersterke opmars van Dordtse zwemster Kim Busch moet leiden naar Olympische medaille

Bron: www.rijnmond.nl

Kim Busch is de laatste maanden bezig aan een ijzersterke opmars in het zwemmen. De Dordtse kwalificeerde zich in december in Rotterdam voor de Olympische Spelen en zwom een week later in Eindhoven een wereldrecord. Dit deed zij in de estafetteploeg met onder andere drievoudig Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjodjo.

In die estafette komt Busch uit op de Olympische 4×100 meter en niet Olympische 4×50 meter, waar zij het wereldrecord op zwom. Haar PR op de 100 meter zwom ze echter al in 2017. “In die race in 2017 klopte echt alles. Ik lag naast Sarah Sjöström en zij zwom een wereldrecord. Ik bleef er hartstikke goed bij. Dat is daarna niet meer voorgekomen”, blikt ze terug. 

Daarna ging het een tijdje wat minder, maar de laatste maanden komt Busch daar steeds meer in de buurt. Sinds augustus verbeterde ze zichzelf zelfs met anderhalve seconde en dat is in de zwemsport een erg grote stap. 
 
Al sinds 2014 is Busch vanuit Dordrecht verhuisd naar Brabant om daar haar dromen te verwezenlijken. Ze traint bij Marcel Wouda, in het Pieter van den Hoogenband zwembad in Eindhoven. “Ze heeft ongelooflijk veel watergevoel. Ze is niet de allerlangste, maar kan zo hard zwemmen. Dat vind ik bijzonder”, zegt Wouda, die in de reportage verder nog een uniek talent van Busch noemt.  

Bekijk hier de reportage van Kim Busch tijdens een training in Eindhoven in het artikel op Rijnmond.nl

Lockdown verlengd t/m 9-2

Beste leden,

Op 12 januari 2021 heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt
verlengd. Dat betekent dat het zwembad in ieder geval tot en met 9 februari gesloten zal zijn,
waardoor in ieder geval tot en met die datum al onze trainingen, wedstrijden en zwemlessen niet door kunnen gaan.

Het is altijd goed te blijven bewegen zoals wandelen, fietsen, hardlopen, opdrukken etc. om de
conditie nog enigszins op peil te houden. Dit, in combinatie met matig en gezond te eten en contact met elkaar te houden via de bekende digitale wegen. 

Wij wensen een ieder opnieuw veel gezondheid en veel sterkte in deze bijzondere periode!

Namens het bestuur van MNC Dordrecht,

Johan Hol,
voorzitter.