Alle berichten van Martijn van der Put

Update Coronavirus (30-6)

In verband met het Coronavirus heeft ook MNC Dordrecht vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van zwemlessen, trainingen en wedstrijden. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laten ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Via dit bericht informeren wij over de ons laatst bekende informatie.

30 juni

Met ingang van 1 juli worden er weer een aantal “covid-19” maatregelen versoepeld.

In zijn algemeenheid blijft de regel 1.5 meter afstand de norm. Er is nu wel een uitzondering gemaakt voor sporters, waardoor we in het water geen 1.5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Op de kant en andere ruimtes van de Sportboulevard moeten we nog wel de algemene norm van 1.5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. Uiteraard blijven alle eerder gestelde hygiëne maatregelen ook nog van kracht.

De kleedkamers en douches zijn vanaf 1 juli ook weer toegankelijk voor gebruik NA zwemmen. De looprichtingen zoals opgesteld door OptiSport blijven van kracht.

Het bestuur heeft besloten om het clubhuis voorlopig nog gesloten te houden. De fitness en horeca ruimten van OptiSport zijn wel weer toegankelijk met de nodige beperkingen.

In de zomer schoolvakantie zal er op de vrijdagavonden weer mogelijkheden geboden worden aan alle leden van MNC om vrij te zwemmen. Details worden later via de website bekend gemaakt.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers

28 mei

Even een korte update hoe het gaat nu de activiteiten gestart zijn. Over het algemeen gaat het heel goed. Er is een goede discipline en we zien dat leden vrolijk uit het water komen. Ook het leszwemmen verloopt boven verwachting soepel.
Ook de samenwerking met de andere verenigingen gaat goed; veel tijden zijn op elkaar afgestemd, waardoor we elkaar minder snel in de weg lopen.
Natuurlijk zijn er nog wel aandachts- en discussiepunten, maar daar wordt over gesproken en aan gewerkt.

Belangrijk blijft dat we de 1,5 meter afstand goed blijven volhouden en daar zullen we ook strak op blijven toezien en handhaven.
Er is inmiddels een controle geweest, maar er zullen er meer volgen, zeker wanneer er een toename van het aantal besmettingen optreedt.

17 mei

16 mei

Wanneer je met de auto naar de Sportboulevard komt, dan kun je momenteel niet in de parkeergarage parkeren, maar moet je parkeren op het parkeerterrein vóór de Sportboulevard. De toegang naar de Sportboulevard vanuit de parkeergarage is afgesloten.

15 mei

De routering in de Sportboulevard is gewijzigd. Hierdoor kunnen de in- en uitgaande mensen elkaar niet tegenkomen.

Bekijk hier de nieuwe routering

13 mei

MNC gaat weer beginnen

Met ingang van morgen 14 mei zullen de zwembaden in de Sportboulevard weer geopend zijn. Vanaf vrijdag 15 mei zal MNC de eerste activiteiten weer gefaseerd en beperkt opstarten.

Ons advies is om de nieuwsberichten en Corona huisregels op onze website goed door te lezen voordat je met je kind of alleen naar ons zwembad komt. Deze huisregels zijn terug te vinden op onze website: https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus

We gaan werken met wat andere tijden dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, kom alleen naar de Sportboulevard als u via de website of e-mail wordt uitgenodigd. Gezien de 1.5 meter afstand regels kunnen we maar een beperkt aantal leden tegelijkertijd toegang bieden. Trainen of leszwemmen op een andere tijd is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdelings coördinator.

Lees hier het hele bericht

Spoorboekje op dit moment (alles onder voorbehoud):

 • vrijdag 15 mei starten de waterpoloërs
 • zaterdag 16 mei starten de zwemmers
 • woensdag 20 mei start het leszwemmen

11 mei

Over een aantal dagen zal MNC de activiteiten rond het leszwemmen en trainingen, in aangepaste vorm, weer opstarten. Het clubhuis zal de komende maanden nog wel gesloten blijven. Nadere details omtrent het leszwemmen, de trainingen en de afspraken voor gebruik van de Sportboulevard volgen zo snel mogelijk.

Wel willen we vast de volgende algemene regels kenbaar maken, alleen dan kunnen we allen weer genieten van onze favoriete bezigheid, het zwemmen:

Bekijk hier de algemene regels

8 mei

De zwembaden mogen per 11 mei weer openen. Maar hiervoor is nog wel toestemming nodig op lokaal niveau. Gekeken wordt onder meer naar de 1,5 meter maatregelen en de waterkwaliteit. Sinds vandaag is er een Protocol Verantwoord Zwemmen dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden, dit is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

De komende week staan overleggen gepland tussen de Exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland. Daarna zal er met de verenigingen in overleg worden getreden.

Zodra we wat meer weten welke activiteiten we wel en niet kunnen opstarten, houden we jullie uiteraard op de hoogte.

29 april

Vorige week heeft het kabinet besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Voor Sport zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, na overleg met de Gemeente Dordrecht is gebleken dat wij als MNC Dordrecht nog geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Sportboulevard.

Hieronder treft u de gewijzigde maatregelen voor de Sport aan:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

5 april

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

N.a.v. deze beslissingen en de overleggen vanuit het bestuur, zijn een aantal besluiten genomen. Lees hier meer over in de volgende artikelen:

Tevens zal de geplande ALV van 20 april verzet worden naar een latere datum. Deze wordt bekend gemaakt zodra duidelijk is wanneer het kan.

23 maart

De KNZB heeft alle competities voor 2019-2020 per direct beëindigd. Meer info volgt…

Bericht op de site van de KNZB

22 maart

Bericht van het bestuur over de huidige situatie en de aankomende incasso van de contributie.

Lees hier het hele bericht.

18 maart

Met het besluit afgelopen weekeinde om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden t/m 6 april te sluiten, is ook voor de bestaande maatregelen deze datum gelijkgetrokken. Daarmee vervallen dus ook alle activiteiten van MNC Dordrecht t/m 6 april.
De Sportboulevard is gedurende deze periode ook volledig gesloten.

12 maart

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 31 maart. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

World League wedstrijd Nederland – Griekenland van 24 maart gaat niet door

Vanuit de KNZB hebben wij tevens het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.


11 maart – Update vanuit de KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio’s en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart. Deelnemers aan KNZB-activiteiten afkomstig uit Noord-Brabant kunnen ook niet deelnemen aan activiteiten elders in het land.

Waterpolo: Alle competitiewedstrijden in Noord-Brabant gaan niet door tot en met 16 maart aanstaande. Dit heeft in KNZB Regio Zuid consequenties voor alle wedstrijden, dus ook voor waterpoloteams uit Zeeland en Limburg, die naast Noord-Brabant in dezelfde competitie spelen. Ook de wedstrijden met Brabantse teams die buiten de provincie Noord-Brabant staan gepland, gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen:  Alle competitiewedstrijden voor Noord-Brabant komen te vervallen tot en met maandag 16 maart aanstaande. Wanneer uw vereniging competitie zwemt met sporters die uit Brabant moeten komen, of als u samen zwemt met een Brabantse vereniging, dan is het advies om ook uw wedstrijd te verschuiven naar de nog nader te bepalen uitwijkdata. 

Overige verenigingsactiviteiten: Wij adviseren onze verenigingen om geen verenigingsactiviteiten in Noord-Brabant te organiseren tot en met maandag 16 maart 2020. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron en meer informatie: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/


10 maart

Op dit moment is er echter geen reden om activiteiten af te gelasten. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laat ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

Bij verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperkt blijven.

Wij verzoeken dan ook met klem om in bovenstaande situatie geen gebruik te maken van MNC activiteiten en een weekje uit te zieken.

Voor meer informatie zie ook:

Namens het bestuur,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht

Aangepaste trainingstijden tot de zomervakantie (per 30-6)

Vanaf 1 juli is het niet langer meer nodig om 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten. Dit geldt ook voor de trainingen. We kunnen dus vanaf dan weer zwemmen en trainen zoals we altijd gewend waren. Let op, dat de 1,5 meter afstand op de kant en in de Sportboulevard nog wel moet worden gehandhaafd. De regels voor aankomst en vertrek blijven dus voor zolang nodig onveranderd.

De trainingstijden zijn voor de periode tot en met 17 juli licht aangepast.

Trainingsschema 30 juni t/m 17 juli 2020

Dinsdag / tijdDiep (scorebord) / teams
19.30-20.30AJ, BJ2, CJ
20.30-21.30 (6 banen)Dames 1 + 2
Dinsdag / tijdOndiep (clubhuis) / teams
19.45-20.45BM, Dames 3 / X
20.45-21.45Hsel + BJ
Woensdag / tijdDiep (scorebord) / teams
18.30-19.30DG1, 2, 3 
Woensdag / tijdOndiep (clubhuis) / teams
19.00-20.00EG1, 2, 3, Ik Polo
20.00-21.00Heren 4, 5, 6, 8, 9
Donderdag/tijdDiep (scorebord) / teams
19.00-20.00AJ, BJ2, CJ, BM
Vrijdag / TijdDiep (scorebord) / teams
19.00-19.30 (2 banen)Fjes
19.30-20.30DG1, 2, 3 
21.30-22.30Heren 3, 7, 10
Vrijdag / TijdOndiep (clubhuis) / teams
19.00-20.00EG1, 2, 3, Ik Polo
20.00-21.00Dames 1, 2 en 3
21.00-22.00H-Sel, BJ1

Nieuwe Technische staf MNC Dames selectie

Toon de Keijzer en Jim Mesman vormen komend seizoen samen de technische staf voor de dames selectie van MNC Dordrecht.

Toon is na een korte afwezigheid weer terug op de kant. Nadat hij in het verleden een aantal jaren actief was als trainer/coach van de herenselectie gaf hij de afgelopen jaren voorrang aan zijn werk en gezin. Het bestuur en waterpolocommissie is blij dat Toon, nu er een beroep op hem gedaan wordt, zich weer voor de club wil inzetten. Toon is als coach van Dames 1 eindverantwoordelijk voor de technische invulling van de trainingen en wedstrijden. “Leuk om samen met Jim dit jaar verder te bouwen aan een team waar voor mij plezier, samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Uiteindelijk streven we naar een gebalanceerd team waarbij de jeugd weer kan en wil aanhaken”.

Jim is binnen MNC Dordrecht opgegroeid en is inmiddels een vaste waarde binnen het eerste
herenteam. Als trainer/coach heeft hij ervaring in de jeugd opgedaan met een bronzen NK medaille met de DG1 in 2017 als voorlopig hoogtepunt. Jim zal vooral trainingen verzorgen en als zijn eigen speelschema het toelaat Toon assisteren als coach. “Ik kijk er erg naar uit om met deze dames samen te werken. Ze hebben vorig jaar al laten zien over veel kwaliteit te beschikken en ik hoop dat Toon en ik het beste in ze naar boven kunnen halen”.

Met deze mooie mix van een ervaren trainer-coach en een ambitieuze jonge trainer bouwt MNC
verder aan de toekomst van de club, niet alleen in het water, maar ook op de kant. Het bestuur
wenst Toon en Jim veel succes het komend seizoen.

In memoriam Auke van der Plaats

Door een noodlottig ongeval overleed op 17 juni 2020 Auke van der Plaats. Auke werd helaas slechts 22 jaar. Begonnen als pupil heeft Auke lange tijd waterpolo gespeeld bij MNC Dordrecht. Trainers, oud-teamgenoten en andere leden herinneren Auke als een gezellige, spontane en altijd vrolijke jongen. Auke was ambitieus en deed bijvoorbeeld mee met wedstrijdzwemtrainingen om zijn zwemslag te verbeteren. Uiteindelijk bleken zijn echte sportieve kwaliteiten te liggen in het keepen. Als getalenteerd keeper nam hij zelfs deel aan het topsportprogramma.

Een week voor zijn overlijden behaalde Auke vol trots zijn vrachtwagenrijbewijs. Hij was klaar voor de switch naar een nieuwe carrière waar hij zoveel zin in had. Het was hem zo gegund. Helaas mocht het niet zo zijn.

Wij zijn enorm verdrietig, maar bijzonder dankbaar voor zijn periode bij MNC. Wij wensen Aafke, Tjipke, Gerard, Klaas en Carina heel veel sterkte met het verlies van hun zoon en broer. 

Het bestuur en leden van MNC Dordrecht.

Aanpassingen trainingen per 2 juni 2020

Beste waterpoloërs van MNC Dordrecht,

Twee weken geleden zijn we weer gestart met de trainingen. Het was voor iedereen erg wennen aan de manier waarop we het zwembad kunnen gebruiken. Inmiddels zijn de sporters gewend aan het protocol. Uit een evaluatie afgelopen onderdag met de gemeente blijkt ook dat men tevreden is hoe het is de afgelopen weken is verlopen.

Vanaf 2 juni gelden er voor de waterpolotraining de volgende (aanvullende) instructies:

A: Er mag met materiaal (ballen en doelen) worden getraind.

Voor het gebruik van ballen en doelen geldt: zorg dat deze na afloop van de training met het chloorwater worden afgespoeld (de ballen even onderdompelen), voordat ze worden opgeruimd.

Er trainen per 25-meterbad 3 teams. Per 25 meter kunnen dan twee doelen aan de zijkant en 1 aan de startblokken worden gehangen zodat er aan beide kanten kan worden getraind met doel als dat nodig is. Stem dit als trainers en teams met elkaar af.

B: De trainingen voor de jeugdteams worden van 1 naar 2 keer per week uitgebreid.

Daarvoor is het aangepaste schema van toepassing, zie onder. Het is daarbij de bedoeling dat er per jeugdteam ten minsten één begeleider op de kant staat. Jeugdteams waarvoor geen trainer of begeleider beschikbaar is, kunnen helaas niet trainen !

C: Voor de trainingen met seniorenteams willen we minstens 1 persoon per 25 bad op de kant om toezicht te houden op de 1,5 m. Er is nog overleg gaande met de gemeente of dit binnenkort niet meer nodig is voor de senioren. Die toezegging is er nog niet. Als dat wordt veranderd wordt dat uiteraard snel naar de betrokken teams gecommuniceerd.

D: De afstandsregels blijven van kracht zoals deze waren: dus iedereen van 13 jaar of ouder houdt 1,5 meter afstand, zowel naast als in het water.

E: de trainingen worden 5 minuten voor tijd geëindigd en de sporters verlaten het bad. Daarna gaat de volgende groep het bad in; iedereen volgt de afgesproken routing.

We hopen dat we met deze aanpassingen de komende periode met nog meer plezier de trainingen kunnen organiseren.

De Waterpolocommissie.

Trainingsschema van 2 juni 2020 – 3 juli 2020

Het schema voor de periode tot en met 3 juli 2020 is hieronder gegeven. Na 3 juli komt een aangepast schema met 1 training per week voor ieder team. Hoe we dat gaan organiseren hangt onder meer af van de regels die dan gelden voor afstand houden.

Dinsdag / tijdDiep (scorebord) / teams
19.30-20.30AJ, BJ2, CJ
20.30-21.30Da-selectie + Da3
Dinsdag / tijdOndiep (clubhuis) / teams
19.45-20.45BM, CM, Dames (geen comp.spelend)
20.45-21.45Hsel + BJ
Woensdag / tijdDiep (scorebord) / teams
18.30-19.30DG1, 2, 3
Woensdag / tijdOndiep (scorebord) / teams
19.00-20.00EG1, 2, 3, Ik Polo
20.00-21.00Heren 4, 6, 9
21.00-22.00Heren 5, 8
Donderdag/tijdDiep (scorebord) / teams
18.15-19.15AJ, BJ2, CJ
19.15-20.15BM, CM
Vrijdag / TijdDiep (scorebord) / teams
19.30-20.30DG1, 2, 3
21.30-22.30Heren 3, 7, 10
Vrijdag / TijdOndiep (scorebord) / teams
19.00-20.00EG1, 2, 3, Ik Polo
20.00-21.00Da-Sel + Da3
21.00-22.00H-Sel, BJ1

Sponsoractie

Beste MNC-leden,

Wij hopen dat u zich in goede gezondheid verkeerd en dat ook zo blijft. Daarnaast hopen wij dat u weer gebruik kunt maken van de aangeboden watersporten dan wel leszwemmen, zoals u dat van ons gewend bent.

Graag vragen wij daarom uw aandacht voor het volgende.

Op dit moment is het budget dat MNC Dordrecht heeft krap, daarom is er een sponsoractie opgezet. Om het budget voor herinrichting van het clubhuis compleet te maken en het leszwemmen van nieuwe attributen te voorzien. Wij hopen dat u, nu de vereniging het bedrag van de maandcontributie voor de maanden april en mei sterk heeft gereduceerd, een bijdrage kunt leveren. Ook moet MNC de clubhuis inkomsten voor de periode maart tot en met augustus missen. We zijn blij met iedere bijdrage, ook al is deze nog zo klein.

Als u een bijdrage wilt leveren, kunt u kiezen uit onderstaande doelen;

1. Nieuwe attributen leszwemmen

Een gepersonaliseerd MNC Duikscherm met 1 gat, om doorheen te zwemmen tijdens het leren zwemmen en afzwemmen, dat is erg gewild. Dit maakt het voor de kinderen nog attractiever om door heen te zwemmen.

2. Clubhuis algemeen

Graag zouden wij ons clubhuis herinrichten. Voornamelijk met het idee om het huiselijker en sfeervoller te maken, om zo nog meer te kunnen genieten van bijvoorbeeld voor een biertje na een wedstrijd, gezellig een kopje koffie en een tosti op de leszwemavonden, zondagmorgen en/of onze club- en feestavonden et cetera.

3. Adoptiemogelijkheden interieur clubhuis

Onderstaande items kunnen voor vooraf bepaalde bedragen ‘geadopteerd’ worden door een individu (lid)/team/donateur. Kies je voor deze optie, dan komt de naam van de individu (lid)/het team/de donateur, als bedankje, op een mooi plekje in de kantine te hangen. Daarnaast wordt deze ‘adoptie’ ook via sociale media bekent gemaakt.

Adoptiemogelijkheden interieur clubhuis MNC;

ItemBijdrageBeschikbaarheid
Lamp€15,-27
Stoeltjes€25,-42
Tafels€75,-9
Barkrukken€50,-48
Bartafels€100,-4
Bank€250,-1
Hoekbank€500,-1
Fauteuils€100,-4
Scheidingskasten€250,-6
Raambar€250,-1
Poolbiljart€500,-2

Wij willen u daarom vragen om een bijdrage over te maken naar NL 39 INGB 0000217665 tenaamstelling van MNC Dordrecht. Graag verzoeken wij u om in de omschrijving de gekozen optie (bijvoorbeeld ‘OPTIE 1’) te vermelden. Bij de keuze van adoptie graag vermelden wat u zou willen adopteren.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw genereuze bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Projectteam clubhuis en bestuur MNC Dordrecht

Contributie mei nog aangepast

Beste Leden,

Afgelopen vrijdag hebben we als MNC weer onze activiteiten gefaseerd opgestart, waar veelvuldig van gebruik gemaakt is. We hebben veel positieve reacties ontvangen van onze leden. Ze gaven onder meer aan dat ze het weer lekker hebben gevonden om te kunnen zwemmen ondanks de genomen beperkende maatregelen welke enorm mee vielen.

Het bestuur heeft besloten om voor de maand mei nog de aangepaste vereniging maandcontributie te heffen van € 1,50. Met ingang van de maand juni zal weer de normale contributie gefactureerd worden.

We wensen iedereen veel zwemplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht

Ook de leszwemmers mogen weer beginnen

Na de waterpoloërs en de zwemmers, zullen komende week ook de leszwemmers op woensdagavond 20 mei en vrijdagavond 22 mei het zo gemiste water van de Sportboulevard weer mogen voelen.

De herstart van de zwemlessen zal wel onder bepaalde voorwaarden
moeten. Die voorwaarden staan beschreven deze nieuwsbrief.
Leest u deze brief goed door!

Erg belangrijk is dat u zich houdt aan die voorwaarden, in het
bijzonder dat personen ouder dan 12 jaar de bekende 1,5 meter afstand
in acht nemen en dat u de aangegeven routes en aanwijzingen in het
zwembad volgt.

Wij rekenen op uw medewerking en zien uit naar de komst van uw zwemleskind.

Gewijzigde lestijden

De tijden van de lessen in het wedstrijdbad blijven ongewijzigd (zie hiervoor de lestijden).

De tijden van de lessen in het doelgroepenbad zijn iets aangepast. Dat heeft te maken met een verwachte uitloop van elke les in verband de maatregelen die volgens het protocol in acht genomen dienen te worden.
De wijzigingen zijn minimaal: de eerste les start op de gebruikelijke tijd, de tweede les start 5 minuten later dan normaal, de derde les start 10 minuten later dan normaal.

De lestijden van het doelgroepenbad zijn als volgt:

Op de woensdag:Op de vrijdag:
1e lesgroep17.30 uur – 18.00 uur18.00 uur – 18.30 uur
2e lesgroep18.05 uur – 18.35 uur18.35 uur – 19.05 uur
3e lesgroep18.40 uur – 19.15 uur19.10 uur – 19.40 uur

Alle verdere informatie vind je hier, zoals de algemene regels en de overige protocollen.

Heb je vragen? Mail naar  leszwemmen@mncdordrecht.nl

Routering in Sportboulevard aangepast

Vanochtend is door Optisport een andere routing in de sportboulevard aangegeven aan de verenigingen. Dit betekent dat zowel aankomst als vertrek anders is dan in de vorige versies.

Route naar binnen (blauwe route in het plaatje):

 • Rechtsaf eerste pad kleedhokjes. Daarvoor SCHOENEN UIT! 
 • Linksaf richting ingang voor alle baden.
 • Ingang is sluis tussen Wedstrijdbad en doelgroepenbad.  
 • In het bad: plekje zoeken voor tas en omkleden.

Route naar buiten (oranje route in het plaatje):

 • Uitgang is bij elk bad via de douche (die niet aanstaan)
 • Dan de route weer volgen richting kleedcabines.
 • Omkleden.
 • Vanuit de kleedhokjes naar rechts en route volgen.
 • Via sporthal gang terug richting centrale hal

Op bijgaande plaatjes (zowel van complex als zwemzaal) is dit aangegeven.

In de zwemzaal is de looproute tegengesteld (dus tegen de klok in):