Alle berichten van Martijn van der Put

Update Coronavirus (18-9)

In verband met het Coronavirus heeft ook MNC Dordrecht vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van zwemlessen, trainingen en wedstrijden. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laten ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Via dit bericht informeren wij over de ons laatst bekende informatie.

18 september

Voor de waterpolocompetitie gelden een aantal protocollen; te weten voor de bezoekende ploeg, voor de thuisspelende ploeg en voor de bad- en bardienst. Daarnaast is er een speciale plattegrond waarop duidelijk de routes zijn aangegeven en ook waar men kan ingymen en -zwemmen. Houdt je daar allemaal aan.
TIP: In de waterpolo-app kun je onder het kopje Locatie het Corona protocol van de thuisspelende vereniging terugvinden (inmiddels ook door MNC toegevoegd).
Zorg dat je je app geupdate hebt naar minimaal versie 5.3.3 (16-9-2020)

2 september

De vakanties zijn weer voorbij en daarmee starten ook de verenigingsactiviteiten weer. Waar mogelijk op de gebruikelijke wijze, maar er zijn ook (nog steeds) regels waar we ons aan moeten houden om het virus de baas te blijven.

Het protocol van begin juli geldt nog steeds. Daarnaast zijn er door de KNZB wedstrijdprotocollen opgesteld voor de competities. Deze zijn hier te vinden.

Ook de zwemlessen gaan weer van start. Daarbij gelden weer de normale lestijden van vóór de Corona-uitbraak.

7 juli

Met de versoepelingen per 1-7 betekent dat ook het protocol daarop aangepast is.
Dit protocol is op de website geplaatst en is hier te vinden.

30 juni

Met ingang van 1 juli worden er weer een aantal “covid-19” maatregelen versoepeld.

In zijn algemeenheid blijft de regel 1.5 meter afstand de norm. Er is nu wel een uitzondering gemaakt voor sporters, waardoor we in het water geen 1.5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Op de kant en andere ruimtes van de Sportboulevard moeten we nog wel de algemene norm van 1.5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. Uiteraard blijven alle eerder gestelde hygiëne maatregelen ook nog van kracht.

De kleedkamers en douches zijn vanaf 1 juli ook weer toegankelijk voor gebruik NA zwemmen. De looprichtingen zoals opgesteld door OptiSport blijven van kracht.

Het bestuur heeft besloten om het clubhuis voorlopig nog gesloten te houden. De fitness en horeca ruimten van OptiSport zijn wel weer toegankelijk met de nodige beperkingen.

In de zomer schoolvakantie zal er op de vrijdagavonden weer mogelijkheden geboden worden aan alle leden van MNC om vrij te zwemmen. Details worden later via de website bekend gemaakt.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers

28 mei

Even een korte update hoe het gaat nu de activiteiten gestart zijn. Over het algemeen gaat het heel goed. Er is een goede discipline en we zien dat leden vrolijk uit het water komen. Ook het leszwemmen verloopt boven verwachting soepel.
Ook de samenwerking met de andere verenigingen gaat goed; veel tijden zijn op elkaar afgestemd, waardoor we elkaar minder snel in de weg lopen.
Natuurlijk zijn er nog wel aandachts- en discussiepunten, maar daar wordt over gesproken en aan gewerkt.

Belangrijk blijft dat we de 1,5 meter afstand goed blijven volhouden en daar zullen we ook strak op blijven toezien en handhaven.
Er is inmiddels een controle geweest, maar er zullen er meer volgen, zeker wanneer er een toename van het aantal besmettingen optreedt.

17 mei

16 mei

Wanneer je met de auto naar de Sportboulevard komt, dan kun je momenteel niet in de parkeergarage parkeren, maar moet je parkeren op het parkeerterrein vóór de Sportboulevard. De toegang naar de Sportboulevard vanuit de parkeergarage is afgesloten.

15 mei

De routering in de Sportboulevard is gewijzigd. Hierdoor kunnen de in- en uitgaande mensen elkaar niet tegenkomen.

Bekijk hier de nieuwe routering

13 mei

MNC gaat weer beginnen

Met ingang van morgen 14 mei zullen de zwembaden in de Sportboulevard weer geopend zijn. Vanaf vrijdag 15 mei zal MNC de eerste activiteiten weer gefaseerd en beperkt opstarten.

Ons advies is om de nieuwsberichten en Corona huisregels op onze website goed door te lezen voordat je met je kind of alleen naar ons zwembad komt. Deze huisregels zijn terug te vinden op onze website: https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus

We gaan werken met wat andere tijden dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, kom alleen naar de Sportboulevard als u via de website of e-mail wordt uitgenodigd. Gezien de 1.5 meter afstand regels kunnen we maar een beperkt aantal leden tegelijkertijd toegang bieden. Trainen of leszwemmen op een andere tijd is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdelings coördinator.

Lees hier het hele bericht

Spoorboekje op dit moment (alles onder voorbehoud):

 • vrijdag 15 mei starten de waterpoloërs
 • zaterdag 16 mei starten de zwemmers
 • woensdag 20 mei start het leszwemmen

11 mei

Over een aantal dagen zal MNC de activiteiten rond het leszwemmen en trainingen, in aangepaste vorm, weer opstarten. Het clubhuis zal de komende maanden nog wel gesloten blijven. Nadere details omtrent het leszwemmen, de trainingen en de afspraken voor gebruik van de Sportboulevard volgen zo snel mogelijk.

Wel willen we vast de volgende algemene regels kenbaar maken, alleen dan kunnen we allen weer genieten van onze favoriete bezigheid, het zwemmen:

Bekijk hier de algemene regels

8 mei

De zwembaden mogen per 11 mei weer openen. Maar hiervoor is nog wel toestemming nodig op lokaal niveau. Gekeken wordt onder meer naar de 1,5 meter maatregelen en de waterkwaliteit. Sinds vandaag is er een Protocol Verantwoord Zwemmen dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden, dit is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

De komende week staan overleggen gepland tussen de Exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland. Daarna zal er met de verenigingen in overleg worden getreden.

Zodra we wat meer weten welke activiteiten we wel en niet kunnen opstarten, houden we jullie uiteraard op de hoogte.

29 april

Vorige week heeft het kabinet besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Voor Sport zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, na overleg met de Gemeente Dordrecht is gebleken dat wij als MNC Dordrecht nog geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Sportboulevard.

Hieronder treft u de gewijzigde maatregelen voor de Sport aan:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

5 april

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

N.a.v. deze beslissingen en de overleggen vanuit het bestuur, zijn een aantal besluiten genomen. Lees hier meer over in de volgende artikelen:

Tevens zal de geplande ALV van 20 april verzet worden naar een latere datum. Deze wordt bekend gemaakt zodra duidelijk is wanneer het kan.

23 maart

De KNZB heeft alle competities voor 2019-2020 per direct beëindigd. Meer info volgt…

Bericht op de site van de KNZB

22 maart

Bericht van het bestuur over de huidige situatie en de aankomende incasso van de contributie.

Lees hier het hele bericht.

18 maart

Met het besluit afgelopen weekeinde om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden t/m 6 april te sluiten, is ook voor de bestaande maatregelen deze datum gelijkgetrokken. Daarmee vervallen dus ook alle activiteiten van MNC Dordrecht t/m 6 april.
De Sportboulevard is gedurende deze periode ook volledig gesloten.

12 maart

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 31 maart. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

World League wedstrijd Nederland – Griekenland van 24 maart gaat niet door

Vanuit de KNZB hebben wij tevens het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.


11 maart – Update vanuit de KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio’s en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart. Deelnemers aan KNZB-activiteiten afkomstig uit Noord-Brabant kunnen ook niet deelnemen aan activiteiten elders in het land.

Waterpolo: Alle competitiewedstrijden in Noord-Brabant gaan niet door tot en met 16 maart aanstaande. Dit heeft in KNZB Regio Zuid consequenties voor alle wedstrijden, dus ook voor waterpoloteams uit Zeeland en Limburg, die naast Noord-Brabant in dezelfde competitie spelen. Ook de wedstrijden met Brabantse teams die buiten de provincie Noord-Brabant staan gepland, gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen:  Alle competitiewedstrijden voor Noord-Brabant komen te vervallen tot en met maandag 16 maart aanstaande. Wanneer uw vereniging competitie zwemt met sporters die uit Brabant moeten komen, of als u samen zwemt met een Brabantse vereniging, dan is het advies om ook uw wedstrijd te verschuiven naar de nog nader te bepalen uitwijkdata. 

Overige verenigingsactiviteiten: Wij adviseren onze verenigingen om geen verenigingsactiviteiten in Noord-Brabant te organiseren tot en met maandag 16 maart 2020. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron en meer informatie: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/


10 maart

Op dit moment is er echter geen reden om activiteiten af te gelasten. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laat ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

Bij verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperkt blijven.

Wij verzoeken dan ook met klem om in bovenstaande situatie geen gebruik te maken van MNC activiteiten en een weekje uit te zieken.

Voor meer informatie zie ook:

Namens het bestuur,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht

Conclusies naar aanleiding van de vrijwilliger enquête

In het najaar van 2019 is er in samenwerking met Ron Stieding (namens de gemeente Dordrecht) een enquête in de vereniging uitgevoerd over het vrijwilligersbeleid.

De enquête is ingevuld door 117 leden. Hiervoor onze dank. Van deze 117 waren 80 leden actieve vrijwilligers en 37 leden gaven aan niet als vrijwilliger actief te zijn. Hieronder vindt u een link naar de uitkomsten van de enquête.

Download hier de “MNC analyse vrijwilligersscan”

Uit de ingevulde enquêtes zijn verschillende conclusies getrokken. De bevindingen zijn door het bestuur begin dit jaar besproken met Ron Stieding en er zijn acties geformuleerd.

Naar aanleiding van deze enquête heeft het bestuur een werkgroep samengesteld om beleid rondom vrijwilligerswerving uit te voeren. Deze werkgroep bestaat uit Glen Nederhof, Margrieta Kortweg-de Heer en Jochem de Wit. Het is de bedoeling dat het bestuur samen met deze werkgroep een plan maakt voor het vrijwilligersbeleid binnen MNC Dordrecht. Hierbij wordt natuurlijk nauw samengewerkt met de afdelingen voor wedstrijdzwemmen, elementair zwemmen en waterpolo.

Belangrijke conclusies waarmee we aan de slag gaan zijn:

 • Diverse mensen geven aan vrijwilligerswerk te willen doen als ze gevraagd worden.
 • De meerderheid van de huidige vrijwilligers geeft aan dat vrijwilligerswerk verplicht zou kunnen worden.
 • Betrek (ouders van) nieuwe leden direct bij het vrijwilligerswerk. Het hoeft niet neer komen op een klein aantal mensen. Veel werk kan verdeeld worden onder veel mensen. Dit voorkomt dat mensen overvraagd worden.
 • Bespreek met alle leden wat het betekent lid te zijn. Een fijne wateractiviteit komen ze voor, maar binnen een vereniging speelt veel meer. Als leden weten wat er speelt is de stap om wat te betekenen kleiner.

Kijk dus niet gek op als je in de toekomst benaderd wordt om wat te betekenen voor je club. Heb je na het lezen van het rapport nog vragen of wil je iets bijdragen aan de vereniging, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@mncdordrecht.nl.  

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Problemen met formulieren zijn opgelost

De afgelopen periode zijn er problemen geweest met het versturen van de e-mailberichten na het invullen van een formulier op onze website.

Heeft u de afgelopen tijd een formulier ingevuld op onze website? Geen zorgen; alle formulieren zijn wel opgeslagen, alleen kreeg u niet de verwachte bevestiging en ook de betreffende commissie heeft in een aantal gevallen geen notificatiemail gekregen.

De oorzaak is gevonden en het probleem is opgelost.
Alle ontvangen formulieren zullen alsnog naar de commissies worden doorgezet, zodat deze opgevolgd kunnen worden.

Onze excuses voor het ongemak.

Webmaster MNC Dordrecht

Corona wedstrijdprotocollen

Bron: KNZB

Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de continuïteit van het mogen zwemmen en de doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!

Daarom is er door de KNZB een Corona wedstrijdprotocol opgesteld voor de verschillende activiteiten. Iedereen wordt geacht dit te kennen en zich er aan te houden.

Bekijk hier de, voor MNC belangrijke, Corona wedstrijdprotocollen:

Welkom in ons vernieuwde clubhuis

Beste Leden,

Het clubhuis is weer geopend !

De afgelopen weken hebben diverse leden een prachtige bijdrage aan de vereniging geleverd om ons clubhuis een nieuwe look en feel te geven. Door gebruik te maken van andere kleuren, verlichting en nieuw meubilair hebben we ons doel bereikt om tot een gezellige huiskamer sfeer te komen, waarbij we verwachten dat jullie je nog meer thuis voelen in ons clubhuis. Mede dankzij genereuze bijdragen van MNC Sponsoren hebben we dit alles kunnen realiseren, waaronder ook een nieuw poolbiljart en naast de voetbaltafel ook een flipperkast.  Er zijn diverse zitjes gecreëerd met zeer comfortabele stoelen en krukken.  Op korte termijn zal er nog een bar set-up geplaatst worden aan de zwemzaal raamkant en wordt er nog aan wat decoratie gewerkt.

De bar is tijdelijk op bepaalde plaatsen voorzien van schermen om te zorgen dat er minimaal contact plaats vind tussen bezoeker en barmedewerkers.

Namens het bestuur wil ik de “klusploeg” nogmaals onze dank uitspreken voor al het harde en creatieve werk.

Binnenkort komen we nog bij jullie terug voor een speciale actie om een nieuwe geluidinstallatie voor het clubhuis te bekostigen.  

Gezien de overheidsmaatregel inzake COVID-19 hebben we voor het gebruik van ons clubhuis ook (tijdelijk) aanvullende richtlijnen:  

Wij vragen aandacht voor de onderstaande COVID-19 maatregelen met betrekking tot het gebruik van het clubhuis

Voor iedere gebruiker/bezoeker van het clubhuis geldt waakzaamheid nu steeds meer mensen positief getest worden. Daarom nogmaals het dringende verzoek van het bestuur om je aan de afspraken te houden:

 • Blijf thuis bij klachten. Ook als je milde klachten hebt is het belangrijk dat je de richtlijnen volgt en snel handelt
 • Ouder dan 18 jaar: houd 1,5 afstand van elkaar
 • Houd je aan de hygiënerichtlijnen: was regelmatig je handen met zeep of desinfecteer met gel
 • Nies en hoest in je ellenboog plooi
 • Spreek je mede-verenigingsleden erop aan als je merkt dat die klachten heeft of zich niet aan de regels houd.

Bezoekers van het clubhuis worden geacht zich te registreren. Het registratieformulier is beschikbaar bij de toegang van het clubhuis. Op wedstrijddagen kunnen aanvoerders van een team zich per team registreren. Het registratieformulier kun je in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren welke bij binnenkomst rechts aan de muur hangt. Registratieformulieren worden 14 dagen bewaard, enkel en alleen voor een eventueel contactonderzoek van de GGD. Na 14 dagen worden de registratieformulieren vernietigd.

Bezoekers van het clubhuis worden geacht de looproutes te volgen, welke zijn aangegeven, en gebruik te maken van het desinfectiemiddel dat beschikbaar staat bij de toegang van het clubhuis.

Voor de uitgifte van drank en etenswaren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van twee uitgifte punten op de hoeken van de bar. Deze zijn aangegeven.

Bezoekers van het clubhuis moeten gebruik maken van de zitplaatsen welke beschikbaar zijn in het clubhuis. Maximaal 70 personen!

Vrijwilligers die bardienst hebben worden verzocht om bij aanvang van de bardienst, de bar schoon te maken met desinfecterende spray. Tevens liggen er desinfecterende doekjes voor het schoonmaken van de Pin en kassaterminal.

Er mogen niet meer dan 2 personen zich achter de bar begeven. Eventueel kan een derde persoon zich in de keuken begeven voor het bereiden van eten.

Betalingen zoveel mogelijk digitaal door middel van Pin.

Wij wensen alle leden weer veel plezier met de sportbeoefening en het samenzijn in het MNC clubhuis.

Namens het bestuur,
Remco Verheij

Clubhuis vanaf 1 september geopend

Het clubhuis wordt momenteel opnieuw ingericht. In de loop van juli zal dit klaar zijn.

De clubhuiscommissie zal daarna met de bouwcommissie en het bestuur de inrichting corona-proof maken. Over hoe we omgaan met de handhaving van de 1.5mtr, de routing, zoals een aparte in- en uitgang en andere oplossingen wordt al nagedacht. Na afloop van de zomervakantie zal het clubhuis dan weer geopend zijn.

Wij wensen iedereen tot die tijd een goede vakantie.

Bestuur MNC Dordrecht

Zomerrooster 2020

Deze zomer is er weer de mogelijkheid om vrij te zwemmen op de vrijdagavond. In de periode van 24 juli t/m 28 augustus geldt het volgende rooster:

Wedstrijdbad
Ondiep (clubhuiszijde)
Wedstrijdbad
Diep (scorebordzijde)
Doelgroepenbad
19:00 – 20:00Leszwemmers met diploma, wedstrijdzwemmers en waterpoloërs onder de 15 jaar (Ik Polo, EG, DG, CM en CJ)Kinderen zonder diploma
Vanaf 19:20 mag de polobal erbijzwemmen (4 banen)
20:00 – 21:00Wedstrijdzwemmers en waterpoloërs van 16 jaar en ouder
Ballen en doelenzwemmen (4 banen)

De reguliere zwemtrainingen starten weer op maandag 31 augustus.
De reguliere waterpolotrainingen starten weer op dinsdag 1 september.
Die roosters worden later bekend gemaakt.

De selecties voor waterpolo en zwemmen zullen al eerder starten. Zij worden daar door de betreffende commissies direct over benaderd.