Alle berichten van Martijn van der Put

Update Coronavirus (23-3)

In verband met het Coronavirus heeft ook MNC Dordrecht vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van zwemlessen, trainingen en wedstrijden. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laten ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Via dit bericht informeren wij over de ons laatst bekende informatie.

23 maart

De KNZB heeft alle competities voor 2019-2020 per direct beëindigd. Meer info volgt…

Bericht op de site van de KNZB

22 maart

Bericht van het bestuur over de huidige situatie en de aankomende incasso van de contributie.

Lees hier het hele bericht.

18 maart

Met het besluit afgelopen weekeinde om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden t/m 6 april te sluiten, is ook voor de bestaande maatregelen deze datum gelijkgetrokken. Daarmee vervallen dus ook alle activiteiten van MNC Dordrecht t/m 6 april.
De Sportboulevard is gedurende deze periode ook volledig gesloten.

12 maart

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 31 maart. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

World League wedstrijd Nederland – Griekenland van 24 maart gaat niet door

Vanuit de KNZB hebben wij tevens het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.


11 maart – Update vanuit de KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio’s en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart. Deelnemers aan KNZB-activiteiten afkomstig uit Noord-Brabant kunnen ook niet deelnemen aan activiteiten elders in het land.

Waterpolo: Alle competitiewedstrijden in Noord-Brabant gaan niet door tot en met 16 maart aanstaande. Dit heeft in KNZB Regio Zuid consequenties voor alle wedstrijden, dus ook voor waterpoloteams uit Zeeland en Limburg, die naast Noord-Brabant in dezelfde competitie spelen. Ook de wedstrijden met Brabantse teams die buiten de provincie Noord-Brabant staan gepland, gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen:  Alle competitiewedstrijden voor Noord-Brabant komen te vervallen tot en met maandag 16 maart aanstaande. Wanneer uw vereniging competitie zwemt met sporters die uit Brabant moeten komen, of als u samen zwemt met een Brabantse vereniging, dan is het advies om ook uw wedstrijd te verschuiven naar de nog nader te bepalen uitwijkdata. 

Overige verenigingsactiviteiten: Wij adviseren onze verenigingen om geen verenigingsactiviteiten in Noord-Brabant te organiseren tot en met maandag 16 maart 2020. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron en meer informatie: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/


10 maart

Op dit moment is er echter geen reden om activiteiten af te gelasten. Wij houden de actuele situatie rond het Coronavirus in de gaten en laat ons adviseren door de KNZB, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

Bij verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperkt blijven.

Wij verzoeken dan ook met klem om in bovenstaande situatie geen gebruik te maken van MNC activiteiten en een weekje uit te zieken.

Voor meer informatie zie ook:

Namens het bestuur,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht

Bericht van het bestuur

Beste Leden,

Een goede week geleden waren we met z’n allen nog volop aan het sporten. Inmiddels heeft het Corona Virus ons genoodzaakt tot sociaal isolement en is het noodzakelijk om afstand tot elkaar te houden. Het is voor iedereen onzeker hoe lang deze situatie voortduurt.

Als bestuur hopen wij dat jullie en jullie dierbaren in een goede gezondheid verkeren. Wij leven mee met al die mensen die inmiddels de gevolgen van de crisis ondervinden.

We begrijpen dat het heel vervelend is dat tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. We vragen hiervoor uw begrip. Voor iedereen, sporter, kader en bestuur, is het de vraag wanneer we als MNC onze activiteiten weer kunnen opstarten.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet. Daarbij volgen wij de mededelingen uit de overheid en van de KNZB om snel te kunnen anticiperen op eventuele aanvullende maatregelen. We houden er momenteel rekening mee dat het stilleggen van de competities en de trainingen langer kan duren dan de aangekondigde drie weken. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat er gedurende langere tijd we geen zwemlessen kunnen geven. Zodra wij meer weten laten we dit uiteraard weten via onze website en via coördinatoren van de afdelingen (leszwemmen, wedstrijdzwemmen, senior zwemmen en waterpolo).

Al deze maatregelen hebben natuurlijk ook een effect op de financiën van de vereniging. De vereniging is financieel gezond, we gaan er daarom van uit dat we als vereniging niet in de problemen gaan komen. Echter, in deze periode lopen onze vaste kosten gewoon door. Denk daarbij aan huurkosten voor badwater, KNZB lidmaatschap kosten en huurkosten clubhuis. Dit zijn de belangrijkste uitgaven die gedragen worden vanuit de contributie-inkomsten van de leden.

Omdat wij deze kosten als vereniging met zijn allen maken, zullen we deze ook met zijn allen moeten dragen. Om die reden heeft het bestuur besloten om de contributie gewoon te innen. Dit is in lijn met het advies dat NOC-NSF heeft gegeven aan de sportverenigingen.

Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente Dordrecht over de ontstane situatie. We gaan onder meer in gesprek over compensatie voor de verenigingen, bijvoorbeeld door het niet innen of uitstellen van huurgelden of mogelijke extra subsidie mogelijkheden. Als hier meer duidelijkheid over is zal het bestuur de leden nader informeren.

We vragen de leden om begrip en geduld. We streven naar een voor iedereen rechtvaardige afhandeling om ook in de toekomst als MNC onze sportieve activiteiten aan te kunnen bieden.

Op 20 april staat de Algemene Leden Vergadering gepland, mogelijk zien wij ons genoodzaakt om deze op een later datum te houden.

Via onze website mncdordrecht.nl/coronavirus kun je deze en eerdere mededelingen van het bestuur teruglezen. Ook zijn daar links naar de website van KNZB en NOC NSF gegeven.

Voor nu vragen wij alle leden om de adviezen vanuit overheid op te volgen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt krijgen we deze crisis onder controle en kunnen we hopelijk snel elkaar weer spreken.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en sterkte in deze lastige tijd,

Namens het bestuur,

Remco Verheij, voorzitter.

Uitnodiging ALV 20 april

Beste leden,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van MNC Dordrecht op maandag 20 april 19.30 uur.

Een definitieve agenda volgt nog, maar de volgende punten zullen aan de orde komen:

 • Financieel verslag 2019
 • begroting 2020
 • jaarverslagen
 • bestuurswisselingen
 • Code blauw
 • Beleidsplan 2020-2025

Houdt de datum vrij!

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Tot en met 6 april geen activiteiten

Reguliere MNC trainingen, wedstrijden en leszwemmen gaan niet door in de Sportboulevard te Dordrecht tot en met 6 april. Het clubhuis is ook tot die datum gesloten.
Hiermee volgen wij de richtlijn die door het kabinet, het RIVM en de KNZB is afgevaardigd.

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede, willen we benadrukken dat leden niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het badwater. Er is geen toezicht aanwezig en wij committeren ons aan de richtlijnen van de KNZB.

24 maart geen WL-wedstrijd NED-GRK

Vanuit de KNZB hebben wij het bericht gekregen dat de FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen omwille van de ontwikkelingen omtrent Covid-19. De FINA heeft besloten alle World League wedstrijden uit te stellen tot na de zomer van 2020.
Een tegenslag voor het Nederlands waterpoloteam en ook voor MNC Dordrecht als medeorganisator van de World League wedstrijd.

Of deze World League wedstrijd, Nederland-Griekenland, na de zomer in Dordrecht kan plaatsvinden zal later bekeken worden met alle betrokken partijen.

Nieuwsbrief waterpolo februari 2020

Met deze nieuwsbrief informeert de waterpolocommissie jullie over recente ontwikkelingen binnen MNC Dordrecht. Deze nieuwsbrief is de eerste van 2020 en is verstuurd naar alle teams en de personen die de polonieuws altijd ontvangen. Graag zouden we weer een wekelijkse polonieuws uitbrengen met berichten vanuit de club. Wil je deze (blijven) ontvangen, meld je dan nu opnieuw aan. Doe dit dus ook als je de polonieuws al kreeg; we beginnen met een frisse lijst.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Nieuwe materiaalbeheerders
 • Heren 1 in halve finale ManMeerCup
 • Communicatie/polonieuws
 • Bad- en bardiensten
 • Nieuwe W functionarissen
 • World League Interland in Dordrecht

Voor de World League wedstrijd zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wil je meehelpen? Meld je dan hier aan.

Download hier de nieuwsbrief:

Sportboulevard vervangt waterleidingen na aanhoudende problemen met douches

De leidingen van het zwembad op de Sportboulevard in Dordrecht worden in de tweede week van maart onder handen genomen. Er waren al lange tijd ernstige problemen met de waterleidingen, waardoor er regelmatig geen druppel water uit de douches kwam.

Optisport, dat de Sportboulevard exploiteert, meldt nu op haar facebookpagina dat het waterleidingnet vervangen gaat worden. ‘Wij zullen de overlast tot een minimum beperken’, aldus de exploitant. ‘Met de veranderingen kunnen we binnenkort weer allemaal lekker douchen!’

Het probleem met de waterleidingen en de douches wordt veroorzaakt door legionellafilters die op alle douchekoppen zijn geplaatst, omdat de legionellabacterie om de haverklap opduikt in het waterleidingnetwerk. Doordat de biofilm in die filters, een laagje van bacteriën dat zich makkelijk hecht aan de binnenkant van een waterleiding, regelmatig loslaat zitten de filters om de zoveel tijd verstopt. Met als gevolg dat de douches niet meer goed werken.

Veiligheid

Optisport en de gemeente Dordrecht meldden eerder al dat de veiligheid van zwemmers niet in het geding is geweest. Naast de filters heeft het zwembad nog tal van andere maatregelen genomen om legionellabesmetting te voorkomen.

Vorig jaar is in kaart gebracht met welke gebreken de Sportboulevard nog meer te kampen heeft. Daar kwam een lange waslijst van zaken uit die hoognodig aangepakt moeten worden. Het varieert van scheuren in de gevel tot loslatende tegels. 

Bron: ad.nl

Vrijwilligers gezocht voor World League wedstrijd 24-3

Op 24 maart staat er een World League interland van de Oranje Dames tegen Griekenland gepland in Dordrecht. Deze zal om 19.00 uur worden gespeeld. Die avond vervallen de trainingen. Wil je meehelpen om die avond tot een succes te maken. Geef je dan hier op:

Ja, ik wil als vrijwilliger een steentje bijdragen.

Vink aan voor welke datum(s) je je wilt opgeven
(meerdere keuzes zijn mogelijk)

Keuze van functie:

Vink aan waar je voorkeur naar uit gaat
(meerdere keuzes zijn mogelijk)