Een club voor iedereen, ook voor mensen met een beperking

MNC Dordrecht start in nauwe samenwerking met UVV een pilot om zwemactiviteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Dit vindt plaats op de maandagavond tussen 18.00 en 18.45 uur. De eerste avond staat gepland op 27 mei 2024. Hierbij gaat het om kinderen tot 16 jaar. De pilot duurt voorlopig tot aan de zomervakantie. Wij gaan er vanuit dat het een groot succes wordt. In dat geval wordt de pilot na de zomervakantie voortgezet en mogelijk leidt dit zelfs tot een nieuwe afdeling van onze vereniging.

Inmiddels hebben zich enkele leden aangemeld die behulpzaam willen zijn als instructeur. Mocht jij je ook willen inzetten, dan horen wij dat graag. Je kunt je aanmelden bij het bestuur (ook voor meer informatie). Als beginnend instructeur van deze doelgroep wordt je op professionele wijze begeleid en desgewenst kun je een extra opleiding doen (hiervoor is subsidie beschikbaar).

UVV (Unie van Vrijwilligers) is de organisatie die al lange tijd op de donderdagavond zwemactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking. Er is een enorme wachtlijst, dus de behoefte aan uitbreiding is groot. MNC wil graag voorzien in die behoefte.

Ons initiatief gebeurt in samenwerking met de gemeente Dordrecht, stichting MEE en uiteraard UVV.