Wedstrijden

De coach/aanvoerder is er verantwoordelijk voor dat er voldoende spelers aanwezig zijn bij de wedstrijd, indien er jeugdspelers gebruikt worden dient dit altijd in samenspraak te gaan met de Jeugd coördinator. Deze administreert de inzet van jeugd om overbelasting en boetes te voorkomen en ook om te voorkomen dat spelers onreglementair meedoen (jeugd mag maximaal 2 wedstrijden spelen per weekeind).

Jeugdteams

Bij de jeugdteams verdienen een aantal zaken de aandacht, zoals:

  • Tijdig afmelden,
  • Regelmatige herinnering bij wedstrijden,
  • Bij twijfel contact opnemen met speler/ouders.

Druk de speler(ster)s op het hart om zich bij verhindering tijdig af te melden, zodat je tijd hebt om zijn/haar plaats op te vullen.

Handboek waterpolo competitie

Via deze link heeft u inzage in het HANDBOEK WATERPOLO COMPETITIE. Hier staat alle informatie vermeld welke van belang is voor de huidige competitie. Ook tref je op deze site alle informatie omtrent de huidige competitie en rooster, lees de informatie eens rustig door voordat u met vragen richting de polocommissie komt.