Protocol KNZB bij slecht weer en/of weeralarm

De KNZB heeft een protocol opgesteld voor het geval er slecht weer wordt verwacht en/of een weeralarm van kracht is/wordt.

Beslissingen over het wel of niet doorgaan van wedstrijden vinden altijd plaats in overleg met het polosecretariaat en nooit alleen op initiatief van een team.