Stappenplan Cursus Basisscheidsrechter

De ‘W official’ heet sinds 2020 ‘basisscheidsrechter’. Met deze bevoegdheid kun je behalve aan de jurytafel ook als scheidsrechter fungeren bij wedstrijden van de pupillen. Iedereen met een ‘oude’ W bevoegdheid heet nu basisscheidsrechter.

De Polocommissie start regelmatig met de organisatie van een nieuwe cursus voor basisscheidsrechter. Dit is een digitale cursus, en deze is verplicht voor alle actieve poloërs van 16 jaar en ouder. Kandidaten zullen allen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst en voor de digitale cursus. Zie hiervoor het onderstaande stappenplan

Stappenplan

Stap 1: De PC maakt het overzicht van spelende leden (16 jaar en ouder) die hun bevoegdheid moeten halen. Dit overzicht wordt gedeeld met de aanvoerders/teamleiding met het verzoek dit direct onder de aandacht te brengen van de betrokken spelers/speelsters.

Stap 2: De cursisten ontvangen van de PC de uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de planning en de procedure toegelicht en wordt cursusmateriaal beschikbaar gesteld. Tevens wordt het inloggen voor de digitale cursus besproken.

Stap 3: De cursisten krijgen een digitale uitnodiging om hun VOG aan te vragen (tenzij MNC al over een VOG van de cursist beschikt). Heb je reeds een VOG, dan wordt gevraagd deze naar MNC te sturen. Zie ook het stappenplan aanvraag VOG.

Stap 4: De cursisten gaan aan de slag met de digitale cursus, en zorgen ervoor op tijd voor de praktijktoets het certificaat te hebben behaald en doorgestuurd naar MNC. Je hebt hiervoorongeveer een maand de tijd.

Stap 5: Er wordt door MNC een tweede bijeenkomst georganiseerd waar de werking van de digitale klok wordt geleerd, en waar je de gelegenheid hebt tot het stellen van vragen over de cursus.

Stap 6: De cursus wordt afgesloten met het praktijkexamen. Dit zal waarschijnlijk onder trainingstijd plaatsvinden waarbij je een stukje van een oefenwedstrijd fluit en laat zien dat je weet welke taken je bij een jurydienst vervult.

Stap 7: Als stap 6 als voldoende wordt beoordeeld krijg je de licentie voor basisscheidsrechter. Deze wordt door MNC binnen sportlink geactiveerd, en dan ben je bevoegd achter de tafel plaats te nemen en pupillenwedstrijden te fluiten.