Stappenplan aanvragen VOG

De KNZB heeft vastgelegd dat alle kader en officials rondom wedstrijden in het bezit moeten zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Omdat ieder waterpololid van 16 jaar of ouder als official bij wedstrijden ingedeeld wordt, geldt dit dus voor iedere waterpoloër vanaf 16 jaar.
Deze VOG is voor sportverenigingen gratis aan te vragen. Op basis van de contactgegevens die in de ledenadministratie zijn vastgelegd, wordt de aanvraag voor MNC voorbereid. Via een mail krijgt ieder lid een verzoek om de aanvraag in te vullen (dat gaat online en kost maximaal 10 minuten). Daarna krijg je de VOG thuis gestuurd. Hoe e.e.e vanuit MNC wordt georganiseerd en wanneer je aan de beurt ben wordt in de loop van het seizoen gecommuniceerd. Als eerst zullen de leden die de bevoegdheid voor de jurytafel halen worden benaderd.

Stap 1: MNC verzamelt vanuit de ledenadministratie de namen en Emailadressen van de leden waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Stap 2: MNC bereidt  de VOG aanvraag voor en zorgt dat deze (digitaal) klaar wordt gezet. MNC bericht de leden wanneer dit in gang is gezet.

Stap 3: De leden krijgen via een Email van Justis het verzoek om hun VOG aanvraag te completeren. Houd dus je mailbox in de gaten zodra je door MNC bent geïnformeerd. Je vult de ontbrekende gegevens in en verstuurt je aanvraag.

Stap 4: De VOG krijg je via de post thuisgestuurd.


Stap 5: Je maakt een kopie van je VOG en stuurt deze naar vog@mncdordrecht.nl. MNC verzorgt de verdere afhandeling.

Aandachtspunten voor de leden

Zorg dat je de mailbox in de gaten houdt. Het mailadres is hetzelfde als waarop je de aankondigingen ontvangt van de contributie administratie.

Maak je aanvraag direct af, dit kost een paar minuten.