Ontvangstprotocol

Protocol voor het ontvangen en begeleiden van waterpoloscheidsrechters en rapporteurs door de organiserende vereniging

 

Algemeen

Het protocol dient nageleefd te worden. Indien de organiserende vereniging nalatig is in deze, zullen de scheidsrechters een aantekening maken op het DWF. De scheidsrechters stellen het bondsbureau hiervan in kennis en de eventueel door de scheidsrechter(s) gemaakte kosten zullen tot een max. bedrag van € 10,00 in rekening worden gebracht bij de vereniging.

Protocol

  1. Bij aankomst in de accommodatie van de organiserende vereniging meldt de scheidsrechter zich uiterlijk 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de receptie of het restaurant van het zwembad.
  2. Door een vertegenwoordiger(ster) van de organiserende vereniging wordt de scheidsrechter welkom geheten en wordt hem/haar een consumptie aangeboden. Deze vertegenwoordiger(ster) blijft beschikbaar als aanspreekpunt voor de scheidsrechter gedurende diens verblijf in de accommodatie van de organiserende vereniging.
  3. Indien de scheidsrechter zijn/haar partner heeft meegenomen krijgt deze door de organiserende vereniging een (gratis) plaats in het zwembad aangeboden.
  4. De organiserende vereniging wijst de scheidsrechter een eigen kleedruimte (geen ruimte waar de ploegen ook gebruik van maken) en doucheruimte.
  5. Tijdens iedere wedstrijd krijgt de scheidsrechter door de organiserende vereniging een consumptie aangeboden.
  6. Na afloop van diens laatste wedstrijd krijgt de scheidsrechter door de organiserende vereniging een consumptie en een broodje (of iets dergelijks) aangeboden.
  7. Wanneer de scheidsrechter met het openbaar vervoer reist en hij/zij de vereniging verzoekt hem/haar af te halen en terug te brengen van/naar het station verleent de organiserende vereniging hierbij haar medewerking.