Verslag eerste online Algemene ledenvergadering MNC 16 november 2020

Op 16 november hadden we een unieke online ledenvergadering van MNC.
Gedwongen door de Coronaregels is gekozen voor deze manier van vergaderen.

Dit werd mogelijk gemaakt door onze leden Martijn van der Put, Robin Philippo en Silvester van der Leer. In het Clubhuis waren 12 personen en online 18. Wij danken deze technische mannen voor hun geweldige bijdrage.

Samenvatting besproken onderwerpen

–       De jaarcijfers van 2019 werden besproken en goedgekeurd
–       De begroting 2021 met contributieverhoging werd goedgekeurd. De tarieven gaan in 2021 met 50 cent omhoog
–       Remco Verheij trad af als voorzitter en werd benoemd tot erelid van MNC. Zie apart nieuwsitem op de website.
–       Kor Florijn trad af als voorzitter van de zwemcommissie en werd benoemd tot Lid van verdienste. Zie apart nieuwsitem op de website.
–       Johan Hol trad aan als voorzitter van MNC. Zie apart nieuwsitem op de website.
–       Sander van Triet trad aan als penningmeester.
–       Marion Pegels-Opsteegh trad aan als voorzitter elementair commissie.
–       Erik van Westen trad aan als voorzitter zwemcommissie.
–       Pim Groen trad aan als 2e secretaris.
–       Jaarverslagen van de secretaris, polocommissie en elementair commissie werden voorgelezen.

Herdacht werden degenen die ons ontvallen zijn

Irene van der Linden. Lid van verdienste.
Lud Schless. Erelid. Op de website heeft een in memoriam gestaan.
Auke van der Plaats. Op de website heeft een in memoriam gestaan.
Met een minuut stilte tijdens de ALV werden ze herdacht.

Verenigingsbeleidsplan 2020-2025

Het bestuur wil een aparte fysieke bijeenkomst organiseren, zodra het mogelijk is, om het Verenigingsbeleidsplan 2010-2025 te bespreken.

Daarin staat onze visie op de toekomst beschreven. Samenwerking, Code Blauw, vrijwilligersbeleid en PR zijn onder andere zaken die in het plan aandacht vragen.

De ambitie van de polocommissie en zwemcommissie is acteren op het hoogste niveau regionaal en landelijk. Binnen de financiële  kaders en met sporters van de eigen vereniging.
Enkele onderdelen hebben op de website al aandacht gehad. Binnenkort plaatsen wij het Verenigingsbeleidsplan 2020-2025 op de website.

Johan als kersverse voorzitter gaf een korte toelichting tijdens de vergadering.

Namens het bestuur,
Jan de Wit secretaris