Johan Hol neemt voorzitterschap MNC over van Remco Verheij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van MNC op 16 november 2020 is Remco
Verheij terug getreden als voorzitter en Johan Hol heeft zijn plaats
ingenomen. Johan is al 30 jaar actief binnen de vereniging. Voorzitter
ontspanningscommissie, in het bestuur als secretaris, daarna in het bestuur
als voorzitter elementair commissie en nu dan als voorzitter. Johan gaf
toelichting op zijn visie voor de toekomst van MNC. Dit is terug te lezen in
het nieuwe Verenigingsbeleidsplan 2020-2025 dat binnenkort op de website
staat. Er komt een discussie avond over dit plan zodra de coronaregels dit
toelaten. Wij bedanken Remco voor zijn geweldige inspanningen voor onze
vereniging afgelopen jaren en wensen Johan veel succes.