Kor Florijn benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de Algemene ledenvergadering 16 november 2020 is Kor Florijn benoemd tot Lid van verdienste.

Kor is vele jaren actief geweest voor de zwemcommissie, ook al voor de fusie. Enige jaren als voorzitter, ook toen deze nog geen bestuurslid was. Afgelopen 3 jaar als voorzitter van de zwemcommissie in het bestuur. Kor regelde onderkomens tijdens de Nationale kampioenschappen, stond in de ochtend al vroeg in het bad om tribunes op te bouwen voor allerlei wedstrijden. En hij bleef tot iedereen weg was. Ook regelde hij de zwemkleding zodat iedereen er hetzelfde uitzag. Hij was nooit te beroerd zijn mouwen op te stropen of iets voor de vereniging te regelen.

Wij bedanken Kor voor de vele jaren dat hij zich ingezet heeft voor onze vereniging.