Lidmaatschap Contributie 2019

Beste Leden,

Zoals tijdens de ALV van november 2018 besloten zal de contributie voor 2019 beperkt verhoogd worden.

Waar we voor 2018 het financieel geregeld hebben kunnen krijgen dat er geen verhoging voor de lidmaatschap contributie noodzakelijk was, hoeven we voor 2019 dankzij kostenbesparingen en nog effectiever omgaan met het badwater de maand lidmaatschap contributie maar met ca. 2% te verhogen.

Deze verhoging komt voornamelijk voort uit het feit dat in januari 2019 de huur van het badwater 4.4% hoger zal zijn dan 12 manden eerder. Met name komt deze kostenstijging voort dat de btw op badwater van 6% naar 9% is gegaan. Daar badwater kosten goed zijn voor 2/3 van onze verenigingsactiviteiten kosten, zijn we genoodzaakt om deze kosten voor een deel te compenseren door middel van een beperkte contributieverhoging.

Voor detail informatie zie https://www.mncdordrecht.nl/ledeninformatie/contributie-en-bijdragen/

Het bestuur.