Tag archieven: Contributie

Contributie april 2020

Beste Leden,

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht in elk geval tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

In overleg met de exploitant van de Sportboulevard is besloten dat wij als zwemverenigingen het gehuurde water niet meer hoeven te betalen zolang deze maatregelen van kracht blijven. Het badwater is voor MNC de grootste kostenpost en wij berekenen het wegvallen van deze kostenpost daarom per direct door aan onze leden.

Het bestuur van MNC heeft besloten om per direct de contributie voor alle leden aan te passen tot € 1,50 per maand, ongeacht de leeftijd. Dit geldt voor de maand april 2020.

Wij realiseren ons dat dit normaal een besluit is dat aan de ALV moet worden voorgelegd, maar gezien de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur dit besluit zelfstandig genomen.

Wij hopen uiteraard dat we in mei onze activiteiten weer voort mogen zetten. Zodra bekend wordt of en welke maatregelen voor de periode na 28 april van kracht zijn, zullen wij hierover een nieuw besluit nemen en u hierover informeren.

Namens het bestuur wens ik u fijne paasdagen toe in een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij, voorzitter

Lidmaatschap Contributie 2019

Beste Leden,

Zoals tijdens de ALV van november 2018 besloten zal de contributie voor 2019 beperkt verhoogd worden.

Waar we voor 2018 het financieel geregeld hebben kunnen krijgen dat er geen verhoging voor de lidmaatschap contributie noodzakelijk was, hoeven we voor 2019 dankzij kostenbesparingen en nog effectiever omgaan met het badwater de maand lidmaatschap contributie maar met ca. 2% te verhogen.

Deze verhoging komt voornamelijk voort uit het feit dat in januari 2019 de huur van het badwater 4.4% hoger zal zijn dan 12 manden eerder. Met name komt deze kostenstijging voort dat de btw op badwater van 6% naar 9% is gegaan. Daar badwater kosten goed zijn voor 2/3 van onze verenigingsactiviteiten kosten, zijn we genoodzaakt om deze kosten voor een deel te compenseren door middel van een beperkte contributieverhoging.

Voor detail informatie zie https://www.mncdordrecht.nl/ledeninformatie/contributie-en-bijdragen/

Het bestuur.

Gewijzigde incassodata december 2015

Langs deze weg willen wij u informeren over de aangepaste incassodatums
voor de maand december. Deze aanpassing is nodig in verband met de
diverse feestdagen, de gewijzigde verwerkingstijden van de banken en dat
wij als MNC tijdig onze leveranciers willen betalen.

Op VRIJDAG 18 DEC 2015 zal de 2e TERMIJN JAARLIJKSEBIJDRAGE geint
worden. Op vrijdag 11 dec 2015 ontvangt u hiervan een aankondiging of
factuur met de specificatie.

Ook zal de VERENIGINGSCONTRIBUTIE iets eerder geint worden dan u van ons
gewent ben, deze staat gepland op DONDERDAG 24 DEC 2015. Op woensdag 16
dec 2015 ontvangt u een aankondiging of factuur met de specificatie.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wensen u
alvast fijne feestdag en een heel sportief 2016

Piet van ’t Zelfde
Penningmeester MNC Dordrecht

Nieuw systeem contributieadministratie en 2015

Met ingang van het kalenderjaar 2015 zal MNC Dordrecht een nieuwe contributieadministratie in gebruik gaan nemen en zal de contributie inning door middel van nieuwe procedures plaats gaan vinden.

Voor een gezonde en sterke vereniging is het van belang dat alle gemaakte verenigingskosten gedekt worden door de contributie-inkomsten. Daar de nieuwe contributieadministratie onderdeel is geworden van de ledenadministratie en de competitieadministratie hebben we nu een goed inzicht in alle contributie-opbrengsten van alle actieve leden (zoals leszwemmen, trainingen en competitiedeelname) en wie KNZB Officials zijn.