Contributie en bijdragen

Hieronder staat het overzicht aan van de basiscontributie & specifieke bijdrage welke van toepassing is bij deelname aan het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo.

Basis contributie

De basiscontributie is leeftijdsgebonden en wordt per maand berekend.

Basis contributie tot 12 jaar€ 23,00Per maand
Basis contributie 12 – 16 jaar€ 26,00Per maand
Basis contributie vanaf 16 jaar€ 27,00Per maand

Inschrijfgeld

De als lid in te schijven persoon is het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is verschuldigd.

Inschrijfgeld€ 28,00Eenmalig

Specifieke bijdragen

Lidmaatschap KNZB (alleen van toepassing bij wedstrijdsporters)

Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de specifieke bijdrage verschuldigd is. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (kosten startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten) dat afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, er voor kiezen geen gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB lidmaatschapstarief verschuldigd is.

Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd of, bij tussentijds lidmaatschap, bij start van het lidmaatschap.

KNZB lidmaatschap-tarief (startkaart)€ 50,20Per seizoen

Waterpolo (wedstrijdbijdrage)

(per 1-9-2018)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Waterpolo A-Jeugd Regionaal€ 4,45Per maand
Waterpolo B-Jeugd Regionaal€ 4,45Per maand
Waterpolo B-Jeugd Eredivisie€ 8,90Per maand
Waterpolo C-Jeugd Regionaal€ 2,95Per maand
Waterpolo C-Jeugd Eredivisie€ 8,90Per maand
Waterpolo D-Jeugd€ 2,95Per maand
Waterpolo E-Jeugd€ 1,75Per maand
Waterpolo Senioren Dames/Heren Bond€ 12,75Per maand
Waterpolo Senioren Dames/Heren Regionaal€ 7,75Per maand

Zwemmen (trainings- en wedstrijdbijdrage)

(per 1-9-2018)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Zwemmen Junioren/Jeugd/Senioren Basis€ 12,00Per maand
Zwemmen Junioren/Jeugd/Senioren Selectie B€ 14,00Per maand
Zwemmen Junioren/Jeugd/Senioren Selectie A€ 18,00Per maand
Zwemmen minioren C (Instroom)€ 4,00Per maand
Zwemmen minioren B€ 7,00Per maand
Zwemmen minioren A€ 10,00Per maand

Opzegging

Bij opzegging van een lid die deelneemt aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Overige tarieven

Donateur€ 60,00Per jaar
BOS zwemmen (voor 9 maanden)€ 12,00Per maand
Alle diploma’s€ 12,50Per diploma
Sticker keuzepakket€ 2,00Per sticker

Leden die deelnemen aan polo- en zwemwedstrijden zijn beide bijdragen verschuldigd.
Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen heeft consequenties.

Alle genoemde tarieven gelden m.i.v. 1 januari 2018, tenzij anders vermeld.
Aan de hier genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.