Contributie en bijdragen

Hieronder staat het overzicht aan van de basiscontributie & specifieke bijdrage welke van toepassing is bij deelname aan het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo.

Basis contributie

De basiscontributie is leeftijdsgebonden en wordt per maand berekend.

Basis contributie tot 12 jaar€ 23,95Per maand
Basis contributie 12 – 16 jaar€ 27,00Per maand
Basis contributie vanaf 16 jaar€ 28,05Per maand

Inschrijfgeld

De als lid in te schijven persoon is het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is verschuldigd.

Inschrijfgeld€ 28,00Eenmalig

Specifieke bijdragen

Lidmaatschap KNZB (alleen van toepassing bij wedstrijdsporters)

Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de specifieke bijdrage verschuldigd is. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (kosten startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten) dat afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, er voor kiezen geen gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB lidmaatschapstarief verschuldigd is.

Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd of, bij tussentijds lidmaatschap, bij start van het lidmaatschap.

KNZB lidmaatschap-tarief (startkaart)€ 52,40Per seizoen
(ingaande seizoen ’20-’21)

Waterpolo (wedstrijdbijdrage)

(per 1-9-2021)

Voor seizoen 2021-2022 geldt dat deze gelijk zijn aan de bijdragen van het afgelopen seizoen.

De polobijdrage omvat de volgende kosten:

  • inschrijfgelden per team voor bond of regio
  • kosten voor badhuur wedstrijden
  • wedstrijdkosten thuiswedstrijden

De inschrijfgelden voor Bondsteams zijn (veel) hoger dan voor regioteams. Verder spelen zij langere wedstrijden. De waterpolobijdrage voor de jeugd is inclusief een bijdrage van 1 euro per maand voor MNC kleding (bruikleen).

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Per maandTotaal seizoen
Waterpolo Senioren Dames/Heren Bond€ 13,00€ 162
Waterpolo Senioren Dames/Heren Regionaal€ 8,25€ 99
Waterpolo Jeugd Regionaal€ 5,75€ 69
Waterpolo E-Jeugd Regionaal€ 4,00€ 48

Zwemmen (trainings- en wedstrijdbijdrage)

(per 1-9-2020)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

MNC SwimKick€ 7,25
DRB SwimKick€ 10,45
MNC Minioren Regionaal€ 10,45
DRB Minioren Regionaal€ 13,00
Zwemselectie Regionaal€ 13,00
Zwemselectie Nationaal€ 18,50

Onderstaande bedragen zijn een toeslag op Zwemselectie Nationaal:

ZwemRegio Plus+€ 20,00
ZwemRegio Talent€ 25,00
ZwemRegio Top€ 30,00

Opzegging

Bij opzegging van een lid die deelneemt aan het wedstrijdzwemmen en/of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Overige tarieven

Donateur€ 60,00Per jaar
BOS zwemmen (voor 9 maanden)€ 13,00Per maand
Alle diploma’s€ 13,00Per diploma
Sticker keuzepakket€ 2,00Per sticker

Leden die deelnemen aan polo- en zwemwedstrijden zijn beide bijdragen verschuldigd.
Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen heeft consequenties.

Alle genoemde tarieven gelden m.i.v. 1 januari 2021, tenzij anders vermeld.
Aan de hier genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.