Contributie en bijdragen

Hieronder staat het overzicht aan van de basiscontributie & specifieke bijdrage welke van toepassing is bij deelname aan het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo.

Basis contributie

(per 1-1-2024)

De basiscontributie is leeftijdsgebonden en wordt per maand berekend.

Basis contributie tot 12 jaar€ 27,00Per maand
Basis contributie 12 – 16 jaar€ 30,00Per maand
Basis contributie vanaf 16 jaar€ 31,50Per maand

Inschrijfgeld

De als lid in te schijven persoon is het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is verschuldigd.

Inschrijfgeld€ 30,00Eenmalig

Specifieke bijdragen

Lidmaatschap KNZB (alleen van toepassing bij wedstrijdsporters)

Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de specifieke bijdrage verschuldigd is. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (kosten startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten) dat afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, er voor kiezen geen gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB lidmaatschapstarief verschuldigd is.

Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd of, bij tussentijds lidmaatschap, bij start van het lidmaatschap.

KNZB lidmaatschap-tarief (startkaart)
onder 12 jaar
€ 20,65Per seizoen
(ingaande seizoen ’23-’24)
KNZB lidmaatschap-tarief (startkaart)
12 jaar en ouder
€ 59,35Per seizoen
(ingaande seizoen ’23-’24)

Waterpolo (wedstrijdbijdrage)

(per 1-9-2023)

De polobijdrage omvat de volgende kosten:

  • inschrijfgelden per team voor bond of regio
  • kosten voor badhuur wedstrijden
  • wedstrijdkosten thuiswedstrijden

De inschrijfgelden voor Bondsteams zijn (veel) hoger dan voor regioteams. Verder spelen zij langere wedstrijden. De waterpolobijdrage voor de jeugd is inclusief een bijdrage van 1 euro per maand voor MNC kleding (bruikleen).

De specifieke bijdrage is een jaarlijkse bijdrage voor het hele competitieseizoen en wordt maandelijks geïncasseerd.

Per maandTotaal seizoen
Waterpolo Senioren Dames/Heren Bond€ 16,50€ 198
Waterpolo Senioren Dames/Heren Regionaal€ 10,10€ 121,20
Waterpolo Jeugd Bond€ 12,75€ 153
Waterpolo Jeugd Regionaal€ 7,00€ 84
Waterpolo E-Jeugd Regionaal€ 4,85€ 58,20
Waterpolo gastspeler Jeugd Bond (10 termijnen)€ 26,40€ 264

Zwemmen (trainings- en wedstrijdbijdrage)

(per 1-1-2023)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Trainingsbijdrage (per maand)Wedstrijdbijdrage (per jaar)
MNC SwimKick (tot 3x pw)€ 8,10€ 21,00
DRB SwimKick (tot 3x pw)€ 11,70€ 21,00
MNC Minioren Regionaal (tot 4x pw)€ 11,70€ 35,00
DRB Minioren Regionaal (tot 4x pw)€ 14,50€ 35,00
MNC Zwemselectie Regionaal (tot 3x pw)€ 14,50€ 59,00
DRB Zwemselectie Regionaal (tot 3x pw)€ 21,00€ 59,00
Zwemselectie Nationaal (tot 6x pw)€ 21,00€ 59,00
MNC Masters€ 59,00

Onderstaande bedragen zijn voor leden een toeslag op Zwemselectie Nationaal:

Extra bijdrage per maandLeden (12 mnd)Niet-leden (10 mnd)
RTC MNC€ 19,00
RTC Basis€ 23,00€ 39
RTC Plus€ 27,00€ 49
RTC Talent€ 58
RTC Top€ 67
WinnerCamIncl.Incl.

Opzegging

Bij opzegging van een lid die deelneemt aan het wedstrijdzwemmen en/of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Overige tarieven

Donateur€ 66,00Per jaar
BOS zwemmen (voor 9 maanden)€ 15,00Per maand
MNC Masters (1x per week)€ 18,25Per maand
Alle diploma’s€ 13,50Per diploma
Sticker keuzepakket€ 2,00Per sticker

Leden die deelnemen aan polo- en zwemwedstrijden zijn beide bijdragen verschuldigd.
Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen heeft consequenties.

Alle genoemde tarieven gelden m.i.v. 1 januari 2023, tenzij anders vermeld.
Aan de hier genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.