Opzeggen lidmaatschap na diplomazwemmen

Indien u het lidmaatschap van MNC Dordrecht wilt beëindigen dan kan dit met inachtneming van de statutaire opzegtermijn van 2 maanden.

De opzegtermijn geldt niet bij deelname aan het diplomazwemmen bij MNC Dordrecht, onder de voorwaarde dat in de maand dat het diplomazwemmen plaatsvindt wordt opgezegd bij de ledenadministratie, overeenkomstig het huishoudelijke reglement. Voor de maand waarin diploma wordt gezwommen blijft onverkort contributie verschuldigd.

Opzeggen kan zowel digitaal als schriftelijk:

Digitaal : leden@mncdordrecht.nl
Post: grijze brievenbus in het clubhuis

Een opzegging is eerst geldig indien deze per e-mail bevestigd is door de ledenadministratie. Aanmelden/opzeggen op een andere wijze (bijvoorbeeld via trainer/zweminstructeur) is niet geldig. Bij een ongeldige opzegging lopen het lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen onverminderd door.