Contributieadministratie

De contributieadministratie wordt verzorgd door vrijwilligers, zij beheren de administratie en dragen zorg dat de clubfinanciën inzichtelijk blijven.

Statuten en huishoudelijk reglement

Wie lid wordt is verplicht tot naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement maar ook de spelregels omtrent de contributie. Deze liggen ter inzage in ons clubhuis of zijn te in te zien of te downloaden via de website.

Betaling

Elk lid machtigt de vereniging dat de basiscontributie en indien van toepassing het KNZB lidmaatschap en de seizoenbijdrage alsmede de aan hem toe te rekenen boetes via automatische incasso worden betaald.

Kosten Diplomazwemmen

Via de kassa bij het ‘tafeltje’ wordt u als ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer uw kind mag afzwemmen.

Bij een betaalachterstand mag er niet afgezwommen worden, dit wordt gecontroleerd voor het diplomazwemmen!

Langdurige afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid of blessureleed, kunt u via bestuur@mncdordrecht.nl een verzoek tot restitutie doen, dit zal per geval door het bestuur beoordeeld worden. Jaarbedragen (seizoenbijdrage) worden niet gerestitueerd.

Contributie via Dordtpas

In het geval de contributie via een tegoed op de Dordtpas betaald wordt kunt u contact opnemen met de afdeling leszwemmen.
Op woensdag van 17.30-18 uur en op vrijdag van 18-18.30 uur is er altijd iemand in het clubhuis van MNC aanwezig die u informatie kan geven.

U bent zelf verantwoordelijk het tegoed bij de gemeente aan te vragen.

Vragen?

Stuur een e-mail aan de contributieadministratie contributie@mncdordrecht.nl