Donateurinformatie

Donateurs

Als donateur ondersteunt u de sportieve doelstellingen van MNC Dordrecht. Met uw bijdrage kunnen wij als vereniging onze doelstellingen sneller en beter realiseren. De donateurs zijn ook een belangrijke vertolking van het draagvlak van onze vereniging.

De donateursbijdrage is minimaal € 66,- per jaar, 1/12 van deze bijdrage word maandelijks middels automatische incasso afgeschreven.

Een donateur mag gebruik maken van de volgende verenigingsfaciliteiten: eenmaal per week een ½ uur banen zwemmen op één van de clubavonden, op de daarvoor aangewezen en als zodanig op deze website vermelde tijdstippen.

Donateur worden

Het donateurschap kan te allen tijde worden aangegaan voor zowel leden van MNC Dordrecht als niet leden. Aanmelden als donateur kan middels een volledig ingevuld inschrijfformulier welke u na ondertekening kan toezenden aan ledenadministratie@mncdordrecht.nl of schriftelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis.

Donateurschap beëindigen

Het donateurschap kan te allen tijde worden beëindigd zowel schriftelijk (grijze brievenbus) als digitaal (leden@mncdordrecht.nl) U ontvangt hiervan altijd een bevestiging van de ledenadministratie; zonder bevestiging is uw opzegging niet verwerkt.