Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap van MNC Dordrecht wilt beëindigen dan kan dit met inachtneming van de statutaire opzegtermijn van 2 maanden.

Bij opzegging van een lid dat deelneemt aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Opzeggen kan zowel digitaal als schriftelijk:

Digitaal : leden@mncdordrecht.nl
Post: grijze brievenbus in het clubhuis

Een opzegging is eerst geldig indien deze per e-mail bevestigd is door de ledenadministratie. Aanmelden/opzeggen op een andere wijze (bijvoorbeeld via trainer/zweminstructeur) is niet geldig. Bij een ongeldige opzegging lopen het lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen onverminderd door.