De Dordtpas

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Gemeente Dordrecht wil deze kinderen mee laten doen door een tegoed te geven op de Dordtpas ! Dit biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee ontstaat een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Voor meer informatie over de DordtPas:

https://www.dordtpas.nl

Het verwerken van informatie over de Dordtpas zal door de leden- en contributieadministratie van MNC Dordrecht altijd vertrouwelijk worden behandeld!

Betalen met de Dordtpas?

De data dat de tafel aanwezig is voor mensen die met de Dordtpas willen betalen zijn voor 2020 de volgende:

  • 26 en 28 februari
  • 8 en 10 april
  • 17 en 19 juni
  • 25 september