Uitnodiging ALV MNC op 8 april 2024

Locatie: Clubhuis
Tijd: 19.30

Hierbij nodigen wij alle leden van MNC uit voor de Algemene Ledenvergadering van 8 april.

Onderwerpen zullen onder andere zijn de jaarcijfers 2023, bestuurssamenstelling en jaarverslagen van de commissies.

De stukken zijn vanaf 1 april op te vragen bij de secretaris

Komt allen meepraten!

 

Bestuur MNC Dordrecht