Uitnodiging ALV 20 april

Beste leden,

I.v.m. de beperkingen a.g.v. de coronacrisis zal de ALV niet doorgaan op 20 april. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van MNC Dordrecht op maandag 20 april 19.30 uur.

Een definitieve agenda volgt nog, maar de volgende punten zullen aan de orde komen:

  • Financieel verslag 2019
  • begroting 2020
  • jaarverslagen
  • bestuurswisselingen
  • Code blauw
  • Beleidsplan 2020-2025

Houdt de datum vrij!

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris