Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 november 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beleidsprioriteiten
 4. Klankbordgroep
 5. Begroting 2016
  1. Toelichting begroting 2016
  2. Vragen begroting 2016
  3. Vaststelling contributies en bijdragen 2016
  4. Vaststelling begroting 2016
 6. Wijze van contributie-inning (vooraf of achteraf)
 7. Bestuur
  1. Kandidaat 1e penningmeester: Piet van ‘t Zelfde
  2. Kandidaat 2e penningmeester: Lennart Antonisen
 8. Ingekomen vragen*
 9. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf maandag 23 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.

16 november 2015,
Tom van de Putte, 2e secretaris

*) Vragen kunnen tot en met vrijdag 27 november schriftelijk ingebracht worden via bovenstaand e-mailadres.