Nieuwe voorzitter van de waterpolocommissie

Martijn van der Put heeft het voorzitterschap van de waterpolocommissie op
zich genomen. Hij volgt Chris Geurts op die de afgelopen 6 jaren deze
functie heeft vervuld.

Bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal Chris ook formeel afscheid
nemen van het bestuur en hoopt Martijn tot het bestuur toe te treden.

Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen in samenstelling en taken van de
polocommissie. Vanaf heden bestaat de commissie uit de volgende
personen:

  • Martijn van der Put (voorzitter)
  • Els van Iwaarden (waterpolosecretaris)
  • Robert Nederlof (coordinator heren)
  • Ires Veenenbos (coordinator dames)
  • Marco Blaak (coordinator jeugd)
  • Roland Colijn (materiaal)
  • Angelique Ceelie (notulist)

De commissie wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers. Er is altijd wat
te doen voor wie de vereniging wil helpen. Een overzicht van taken is te
vinden in het vrijwilligersboek:

Namens de waterpolocommissie,

Chris Geurts
Martijn van der Put