Nieuwe spelregels waterpolo

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen de, door de FINA vastgestelde, nieuwe spelregels ook gaan gelden in de Nederlandse competities.
De vertaling en uitwerking hiervan wordt momenteel uitgevoerd, maar we willen iedereen alvast inzicht geven in wat er zoal gaat veranderen.

Hieronder een kleine opsomming:

 • Nadat er een schot op doel is geweest, gaat de klok bij opnieuw balbezit niet terug naar de 30 seconden, maar wordt de tijd  gereset naar 20 seconden ( Denk aan een 2 meter bal/ corner of een rebound na een schot of na een uitsluiting)
 • Wanneer een speler met de bal binnen het 6 meter gebied zwemt of de bal vasthoudt en hij/zij van achter aangevallen wordt tijdens een schot op doel zal er een strafworp toegekend worden. Dus roepen ‘bal vast’ heeft dan geen zin. (Raakt de verdediger alleen de bal aan, dan zal er geen strafworp gegeven worden).
 • Wordt er gefloten voor een vrije bal, dan zal deze vrije bal genomen worden vanaf de plek waar de bal zich bevindt buiten het 2 meter gebied. De bal hoeft dan dus niet terug.
 • Een direct schot buiten de 5m bij een vrije bal wordt vanaf volgend seizoen een schot al dan niet direct vanaf 6 meter (je mag dan ook dreigen of de bal even op het water leggen en gaan zwemmen en vervolgens schieten). 
 • Een 2 meter bal/corner mag straks direct op doel worden geschoten, of de speler gaat er mee zwemmen en schiet dan op doel zonder de bal eerst over gespeeld te hebben.
 • Het wisselvak mag een plek zijn tussen de doellijn en de middenlijn aan de lange zijde van het spel. 
 • Per team mogen er twee time-outs aangevraagd worden tijdens de wedstrijd, balbezit is wel een voorwaarde. Hiervoor zal een time out knop worden geïntroduceerd.
 • De keeper krijgt meer vrijheid hij/zij mag voorbij de middenlijn en zelfs daar in balbezit zijn.
 • Tussen het 2e en 3e part zal de rusttijd 3 minuten zijn i.p.v. de huidige 5 minuten.
 • Soms zien we het nu al, maar de scheidsrechter mag audio ondersteuning gebruiken.
 • En jawel ook bij waterpolo kan er gebruikt worden gemaakt van een soort VAR zgn. video monitoring systeem. Dit om achteraf extreem gedrag te bestraffen dat tijdens de wedstrijd niet gezien en bestraft is.
 • Ook kan het video monitoring systeem gebruikt worden om een doelpunt goed of af te keuren.

Op de site van de KNZB is ook veel informatie hierover te vinden:

KNZB: Aanpassing waterpolo spelregels

De Amerikaanse bond heeft een filmpje gemaakt van spelsituaties waarbij deze regels gelden:

Bekijk ook eens de onderstaande documenten met de officiële wijzigingen en
de evaluatie tijdens een aantal toernooien (beide in het Engels)

Zodra de spelregelcommissie klaar is met de de vertaling naar de Nederlandse situatie zal dit verder worden gecommuniceerd.