Nieuw systeem contributieadministratie en 2015

Met ingang van het kalenderjaar 2015 zal MNC Dordrecht een nieuwe contributieadministratie in gebruik gaan nemen en zal de contributie inning door middel van nieuwe procedures plaats gaan vinden.

Voor een gezonde en sterke vereniging is het van belang dat alle gemaakte verenigingskosten gedekt worden door de contributie-inkomsten. Daar de nieuwe contributieadministratie onderdeel is geworden van de ledenadministratie en de competitieadministratie hebben we nu een goed inzicht in alle contributie-opbrengsten van alle actieve leden (zoals leszwemmen, trainingen en competitiedeelname) en wie KNZB Officials zijn.