In Memoriam Mart van Twist

Op 27 oktober 2016 overleed ons erelid Mart van Twist. Mart is in 1940 lid geworden van fusievereniging D.Z.C. Merwede. Hij heeft enorm veel betekend voor Merwede en later voor MNC Dordrecht. Mart begon bij Merwede als waterpoloër. Later is Mart lange tijd scheidsrechter geweest. Aansluitend heeft hij zich ingezet als beoordelaar. Vanuit deze functie heeft hij jarenlang, met veel plezier, andere scheidsrechters begeleid en beoordeeld. Ondanks zijn soms fysieke problemen,, stond hij toch wekelijks aan de badrand. Zijn grootste passie lag in het vastleggen van het archief van Merwede. Onder meer krantenartikelen over zijn club, ledenlijsten, aanplakbiljetten, foto`s, trainingspakken, gebruikte badkleding en de oudste driehoekige vlag van Merwede werden bij hem thuis ruim 50 jaar hartstochtelijk bewaard. Door deze activiteit was het logisch om vervolgens deel uit te gaan maken van de Redactiecommissie van clubblad de Crawl. Ook dat heeft Mart enkele jaren gedaan. Bovenal was Mart de steun en toeverlaat voor zijn wijlen broer Piet. Zo was voor Mart een groot punt van zorg dat zijn broer het zwembad kon blijven bezoeken.

Wij herinneren Mart als een bescheiden persoon, die niet graag op de voorgrond trad, maar met een enorme liefde voor zijn club. Wij zijn Mart ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons – eerst Merwede, daarna MNC Dordrecht – heeft betekend. Mart bleef tot op het laatst betrokken bij de vereniging en bezocht nog niet zo lang geleden een ledenvergadering. Op de ledenvergadering van 28 november 2016 zullen wij Mart herinneren.

Wij wensen zijn vrouw Magda, zijn kinderen Joost en Rianne, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Het bestuur van MNC Dordrecht.

Lees op de volgende pagina het In Memoriam door Erik van Heijningen, voorzitter van de KNZB en oud-voorzitter van Merwede.