Aankondiging Algemene Ledenvergadering (update)

Helaas lukt het niet om alle benodigde informatie op 29 november gereed te hebben. Het bestuur kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. Daarom wordt de ALV verplaatst naar maandag 19 december 2022 in het Clubhuis vanaf 19.30 uur.

Agendapunten zullen onder andere zijn jaarcijfers 2021, begroting en contributievoorstel 2023, jaarverslagen en bestuurswisselingen.

Één week voor de vergadering zijn de agenda en andere stukken op te vragen via secretaris@mncdordrecht.nl

Het bestuur