Weer veel geslaagden

Woensdag 21 en vrijdag 23 juni is er diplomazwemmen geweest voor de diploma’s A en B.
In totaal 29 kandidaten hebben hun diploma ontvangen, op naar het volledige zwem-ABC!

Alle kandidaten, van harte gefeliciteerd met jullie mooie prestatie!