Waterpolocompetitie weer van start

Bericht van de KNZB

Goed nieuws: Tijdens de afgelopen persconferentie zijn de versoepelingen aangekondigd, waardoor voor de gehele waterpolocompetitie de ruimte is gekomen om wedstrijden te gaan spelen!

Protocollen trainen en wedstrijden

Voor het sporten (trainen en wedstrijden) is geen eindtijd, maar 24/7! Publiek heeft wel als eindtijd 22.00 uur.

Zie voor verdere informatie de website van de KNZB:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/

Afgelastingen

Door de versoepelingen is ruimte gekomen om wedstrijden te gaan spelen.

Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, er kunnen meerdere besmettingen binnen teams zijn waardoor afgelastingen noodzakelijk zijn.

Indien in 1 team/selectie 3 (of meer) sporters positief worden getest op Corona, blijft gelden dat de wedstrijd in die week afgelast moet worden. Het gaat dan om nieuw positief geteste sporters na het afgelopen (speel)weekend.

Voor positief geteste spelers gelden deze regels. Voor de andere team/selectieleden (sporters en alle begeleiding) gelden de voorschriften van de overheid. 

Voor een team dat sporters moet missen i.v.m. quarantaine of blessures, worden geen wedstrijden verplaatst of afgelast. Zoals voor alle teams in de gehele competitie geldt dat er dan ingevallen kan worden vanuit lagere-/jeugdteams.

Het secretariaat van de vereniging neemt (via de mail) direct contact op met de competitieleiding indien een wedstrijd afgelast moet worden.
Voor een regiowedstrijd is de regio competitieleider aanspreekpunt, voor een bondswedstrijd de landelijke competitieleider. Voor calamiteiten in het weekend zie hiervoor de algemene bepalingen.

Inhalen van wedstrijden alleen in de bondscompetitie

Vooralsnog is het streven om programma’s binnen de bondscompetitie op een sportieve wijze af te ronden en zo kunnen werken naar afronding / promotie-degradatieregelingen.

Alle afgelaste wedstrijden worden dit weekend op speeldag 30-05-2022 gepland. Hierdoor bieden we de ruimte voor alle teams om in overleg met de tegenstander tot een andere datum/tijd te komen. Vervolgens kunnen jullie via Sportlink Club een wedstrijdwijzigingsverzoek de juiste datum/tijd invoeren. Na akkoord van de competitieleiding staat de wedstrijd goed gepland en kunnen officials worden ingepland.
De wedstrijden dienen uiterlijk vóór 30-05-2022 gespeeld te zijn. Gebruik hiervoor de (vrije) speelweekenden; op zaterdag en zondag, ook op de vrijdagavond is dit keer toegestaan.
Andere doordeweekse dagen kunnen eventueel ook gebruikt worden. Uiteraard zal het indelen van officials op niveau in dat geval af kunnen wijken in verband met de beschikbaarheid van officials.

Invallersregeling

De invallersregeling zoals benoemd in de mail d.d. 05-11-2021 blijft van kracht voor zowel de bondscompetitie als de regiocompetitie.

Let op: extra coulance!

Voor alle wedstrijden ALLEEN in de regiocompetitie is besloten om dispensatie te verlenen aan het invallen van sporters uit een hoger team naar een lager team. Invallen van een lager team naar een hoger team bestaat al. Hiermee willen wij de verenigingen helpen om zoveel als mogelijk wedstrijden te laten doorgaan voor die sporters die kunnen en willen. Wij doen een dringend beroep op de verenigingen om de teams zo goed mogelijk te verdelen zodat er gespeeld kan worden op een verantwoorde manier.

De inzet van sporters (senioren en jeugd) uit de bondscompetitie in een (lager) team van de regiocompetitie is NIET toegestaan!

Het uitgangspunt blijft om te trainen en wedstrijdjes te spelen wat kan, maar wel realistisch.

CoronaToegangsBewijs

Met betrekking tot de verplichting van het CTB voor publiek wijzen we jullie op de leeftijd vanaf 13 jaar binnen de Eredivisie senioren dames en heren 1. Bij de overige competities geldt voor publiek vanaf 18 jaar.

Hopelijk zullen de Corona-perikelen langzaam afnemen, zodat we naar een meer zorgenvrij sportomgeving kunnen gaan werken!