Technische staf MNC Zwemmen gepresenteerd

PERSBERICHT.

Dordrecht.- MNC Zwemmen heeft haar technische staf voor het nieuwe seizoen afgelopen maandag gepresenteerd. Onder aanvoering van Kor Florijn, Erik van Westen en Gerard Agterdenbos wil de vereniging weer de aansluiting met de andere topclubs in Nederland realiseren. Na de degradatie van het afgelopen seizoen uit de Hoofdklasse wil men zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste clubniveau.

“Onze lange geschiedenis in het topzwemmen, met in de afgelopen 30 jaar indrukwekkende prestaties op zowel individueel- (Olympisch eremetaal) als clubniveau (2x kampioen van Nederland), is geen garantie voor nieuwe successen, maar wel een enorme steun in de rug naar de toekomst” vertelt de nieuwbakken TD van MNC Zwemmen Erik van Westen. Van Westen stond ook aan de wieg in 1985 en bouwde de club uit tot een van de beste zwemverenigingen in het land. Van Westen gaat verder: “De structuur in de vereniging is nog steeds herkenbaar en de mogelijkheden zijn voorhanden. Vandaaruit gaan we als technische staf met het aanwezige enthousiaste kader enerzijds bouwen en anderzijds faciliteren. Bouwen doen we door extra aandacht te besteden aan de groep minioren van 6 t/m 12 jaar. Faciliteren doen we door een optimaal trainings- en wedstrijdklimaat te scheppen in ons regionaal georiënteerd Talentcentrum, dat sinds 2011 is erkend door de KNZB”.

Hoofdtrainer Gerard Agterdenbos vult aan: “We leggen de basis voor de extra faciliteiten door wekelijks tot 16 uur te kunnen trainen, zowel in het water als op het land. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de technische vaardigheden van de zwemmers. Door gebruik te maken van specifieke apparatuur blijven we dat doen, maar nu moet ook de trainingsomvang voor onze talenten verder gaan toenemen”.

Kor Florijn is blij met het hernieuwde elan in de zwemafdeling van MNC Dordrecht. “Natuurlijk kunnen onze toppers in spé wellicht en straks doorstromen naar een RTC of NTC Zwemmen, maar dat neemt niet weg dat wij hier in Dordrecht de voorwaarden tot die laatste stap omhoog zo goed mogelijk willen organiseren, want alleen dan hebben talenten een kans van slagen op het allerhoogste en internationale zwemniveau”.

Van Westen vervolgd: “Voor wat betreft die extra faciliteiten willen wij ons eigen Talentcentrum laten aansluiten bij het Dordt Sport Talentcentrum (DST), gevestigd in de Sportboulevard, waardoor we in een klap gebruik kunnen maken van de uitstekende expertise die daar nu al voorhanden is. Naast kracht-, land- en mentale training is er de aanwezigheid van een multidisciplinair begeleidingsteam met o.a. sportarts, sportfysio, sportpsycholoog en voedingsdeskundige. We kunnen daarbij ook terugvallen op een groot aantal en specifieke begeleidingsvormen, omdat het DST onderdeel uitmaakt van de NOC*NSF topsportinfrastructuur middels het CTO Metropool (Den Haag, Rotterdam en Dordrecht). Dit vijfde CTO is sinds dit jaar operationeel en biedt ons nieuwe kansen om de toekomst positief tegemoet te treden”.