Snorkelen bij MNC

Kinderen die zwemmen bij MNC en die in het bezit zijn van diploma C (of zicht hebben op diploma C) kunnen, zonder extra contributie, ook bij ons snorkelen. Dit kan zowel op de woensdag als op de vrijdag !

Je kunt je aanmelden voor het snorkelen door een e-mail te sturen naar leszwemmen@mncdordrecht.nl. Ook kun je dit adres gebruiken voor het stellen van vragen over het snorkelen bij MNC!