Polomail 25 mei

De nieuwe polomail is er.

Polomail 20180525

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het polonieuws en de polomail in je mailbox ontvangen?
Geef je e-mailadres door aan polonieuws@mncdordrecht.nl

AVG-wet​geving

Zoals ongetwijfeld bij iedereen bekend is op 25 mei de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) in werking getreden. Sportclubs zullen daar ook rekening mee moeten houden. We zullen in de polomail altijd proberen zo zorgvuldig om te gaan met een ieders privacy.

Voor wat betreft de polomail en/of sociale media van MNC Dordrecht, vragen we voorlopig je aandacht voor de volgende punten:

  • Als je geen polomail meer wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar ondergetekende.
  • Als jij geen afbeelding in de polomail of op sociale media van MNC wilt waar jijzelf (of jouw kind) op staat, stuur dan een mail naar ondergetekende.
  • Als jij niet wilt dat jouw naam (of de naam van jouw kind) ooit in de polomail of op sociale media van MNC wordt genoemd, stuur dan een mail naar ondergetekende.

We zijn ons ervan bewust dat bovengenoemde aandachtspunten bij lange na nog niet voldoen aan de wettelijke eisen voor privacybescherming, maar voorlopig willen we op deze manier een eerste stap daartoe zetten.