Nieuwe inning methodiek trainingsbijdrage

Beste wedstrijdzwemmer,

Het einde van de zomervakantie is weer in zicht en de nieuwe competitie staat voor de deur. Met ingang van het nieuwe seizoen 2016 – 2017 gaan we de bijdrage volgens een ander ritme innen. Tot op heden werd de jaarlijkse seizoen bijdragen in 3 termijnen geïnd, meestal 1etermijn oktober;  2e termijn december/januari en 3e termijn april. Nu gaan we dit op wens van vele leden aanpassen, zoals in de laatste ALV door de leden is bekrachtigd.

Wat gaat er veranderen ?

Aan het begin van het seizoen gaan  we de kosten van de KNZB startkaart innen, zoals we deze ook moeten afdragen aan de KNZB en het resterende bedrag wordt in 12 termijnen geïnd, tegelijk met de maand contributie. Op de factuur worden deze bedragen wel gespecificeerd. Als iemand tijdens het seizoen zijn startkaart aanvraagt, dan wordt op dat moment de startkaart kosten geïnd en wordt de maandbijdrage geïnd.

Jaarlijkse Bijdrage wedstrijdzwemmen
Leeftijdscategorie Selectie 2016 Startkaart KNZB Maand 
Minioren B € 82,50 € 48,90 € 2,80
Minioren A € 97,35 € 48,90 € 4,04
Junioren, Jeugd, Senioren B € 163,90 € 48,90 € 9,58
Junioren A € 169,95 € 48,90 € 10,09
Jeugd, Senioren A € 214,50 € 48,90 € 13,80

Voorbeeld:
Voor 2016 is de wedstrijdbijdrage voor de B junioren vastgesteld op € 163,90 en voor de A junioren op € 169,95.

Met ingang van het nieuwe seizoen betalen de leden:

B Junioren

  • KNZB Startkaart: € 48,90 per seizoen
  • Wedstrijdbijdrage per maand : € 9,58
  • Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek:
    € 163,90 versus 12 * 9,58 = 114,96 + 48,90 = € 163,86

A Junioren

  • KNZB Startkaart: € 48,90 per seizoen
  • Wedstrijdbijdrage per maand : € 10,09
  • Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek:
    € 169,95 versus 12 * 10,09 = 121,08 + 48,90 = € 169,98

 

De kosten van de startkaart zullen separaat op 12 september worden geïnd,  de maand wedstrijdbijdrage wordt met de MNC maandcontributie iedere maand rond de 27e geïnd, in september voor de eerste keer.

Ik wens iedereen een sportieve en uitdagende competitie toe.

 

Met vriendelijke groet,

Remco Verheij
Voorzitter MNC Dordrecht