MNC gaat VOG vragen aan vrijwilligers

Beste vrijwilligers,

Alle sportverenigingen in Nederland zijn door het NOC*NSF geadviseerd om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) af te laten geven.

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Het bestuur van MNC heeft op uitdrukkelijk verzoek van de Algemene Ledenvergadering besloten van alle vrijwilligers die direct of indirect met minderjarigen in aanrakingen komen een dergelijke VOG te verlangen.

De betreffende vrijwilligers ontvangen hier binnenkort persoonlijk bericht over.

 

Paul den Boer
Voorzitter MNC Dordrecht

 

Zie ook voor meer informatie dit artikel op AD.nl