Kandidaatstelling Remco Verheij als voorzitter MNC Dordrecht

Beste MNC Lid,

Remco_VerheijGezien de ontwikkelingen binnen onze vereniging en de vele vacatures op bestuurlijk niveau heb ik besloten om mijzelf kandidaat te stellen voor de rol van Voorzitter van het algemeen bestuur van MNC. Met deze stap hoop ik anderen te inspireren om ook een actieve bestuurlijke rol in het bestuur of afdeling commissie te gaan vervullen.

Afgelopen maandagavond heeft het huidige bestuur zich unaniem achter deze kandidaat stelling geschaard en heeft Paul den Boer aangegeven dat hij blij is met deze ontwikkeling en zich dan terug trekt om zich als voorzitter her verkiesbaar te stellen. Paul den Boer zal zich wel verkiesbaar stellen als voorzitter van de afdeling Elementair Zwemmen waardoor Johan Hol deze interim taak en verantwoordelijkheid niet meer hoeft te vervullen naast zijn rol als 1e secretaris. Daarnaast heeft Paul aangegeven dat, indien ik verkozen zal worden, hij zal zorg dragen voor een goede overdracht van werkzaamheden en introductie bij de verantwoordelijken van diverse stakeholders van MNC en hij mij de komende maanden zal ondersteunen in mijn functie. Tevens zal Paul namens het bestuur de linking-pin naar de clubhuiscommissie zijn.

Voor het komende jaar is mijn missie: De continuïteit van MNC als vereniging gaan bestendigen. Mijn primaire focus zal komen te liggen om de organisatie verder te gaan vorm geven welke ervoor zorg draagt dat er een gedegen financiële huishouding wordt gevoerd conform moderne standaarden, waarbij de uitgaven niet hoger zullen zijn dan de inkomsten en een verdere verdieping en verbreding van de organisatie zowel op het niveau van hoofdbestuur als commissies welke nog daadkrachtiger beleid kan ontwikkelen en uitvoeren om leden aan ons te binden en te boeien. Het sportieve beleid en uitvoering zullen op het niveau van de vier afdeling commissies moeten liggen waar het algemene bestuur alleen de kaders stelt binnen welke visie en financiële middelen dit ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. Samen met de commissies, bestuur en een aantal prominenten binnen de vereniging zal ik het komende jaar werken aan een aangepast verenigingsplan voor de komende jaren. Op voorhand heb ik geen specifieke visie welke activiteiten en op welk niveau deze moeten plaats vinden, daar ik op korte termijn de continuïteit van MNC boven alle andere doelstellingen stel.

Gaarne zie ik u op de ALV van 19 oktober in ons clubhuis waar u actief kunt aangeven of u mijn kandidaat stelling steunt en mij mandaat wil geven voor mijn missie en focus of van de gelegenheid gebruik maakt om uw zelf kandidaat te stellen voor een bepaalde bestuurlijke rol.