Joop op zijn oude stek

Een paar maanden geleden berichtten we dat Tosti-Joop in verband met ziekte zijn taak tosti’s bakken helaas niet meer kon doen.

Een lang ziekbed volgde.

Tot onze vreugde troffen we Joop laatst weer op zijn oude stek: de Clubhuis keuken.

Hij was niet te beroerd enige tips aan Fred en Hans te geven die zeer verheugd waren hun oude maat weer te zien.

Joop is nog niet geheel op krachten en het is niet zeker of hij terugkomt.

Maar dit plaatje doet ons MNC hart deugd.