Inning van wedstrijdbijdragen gestopt

Definitieve regeling KNZB nog niet duidelijk

Vanaf juni wordt de inning van de wedstrijdbijdrage waterpolo seizoen 2020-2021 gestopt. De wedstrijdbijdrage wordt geïnd voor badhuur wedstrijden en verplichte afdrachten aan de KNZB.

In het begin zijn er enkele wedstrijden geweest maar daarna is de competitie gestopt. De KNZB heeft definitief bepaald dat de lopende competities niet afgemaakt worden en heeft toegezegd dat er een verrekening plaats zal vinden. Hoe deze verrekening eruit ziet is nog niet duidelijk.

Het bestuur meent daarom dat de inning van de wedstrijdbijdrage vanaf juni voor het seizoen 2020-2021 gestopt kan worden. Definitieve verrekening volgt later.

Het bestuur.