In memoriam: Rik Griffioen

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat op 5 juni 2024 Rik Griffioen is overleden.

Rik heeft lange tijd zwemles bij ons gegeven. In het bijzonder herinneren we Rik als instructeur bij het duikplankspringen. Zijn liefde voor de club en de zwemsport bleef groot. Zo had Rik de intentie zich opnieuw in te gaan zetten voor de club bij het leszwemmen.

Rik heeft enige tijd meegetraind met het waterpolo op de zondagmorgen. De laatste jaren zagen we Rik regelmatig zwemmen bij het donateurzwemmen op de woensdagavond. Rik genoot zichtbaar van de zwemsport, ook in zijn periode dat hij ziek was. Tot zeer recent zwom Rik nog vele banen in ons zwembad.

We kennen Rik als een zeer sociaal en aimabel persoon. Rik’s betrokkenheid en liefde voor de
vereniging, die hij later ook door gaf aan zijn kinderen, zullen wij nooit vergeten. Wij zijn dankbaar voor hetgeen Rik heeft betekend voor MNC en wensen Marjo, Tijmen en Tim, Marten en Marijke, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Bestuur MNC Dordrecht.