Woensdag 1 juli weer diplomazwemmen

Op woensdag 1 juli is het weer diplomazwemmen.
Er is die avond geen leszwemmen in het wedstrijdbad.

De week ervoor, op woensdag 24 en vrijdag 26 juni, wordt er briefje gezwommen.
De kinderen die aan alle eisen voor het diploma voldoen krijgen een briefje dat zij diploma mogen zwemmen.

Als uw kind een briefje heeft gehaald, moet u dezelfde avond, in de kantine bij het “tafeltje” het briefje ingevuld inleveren en € 10.= diplomageld betalen.
Wij willen u er ook op wijzen dat men bij moet zijn met de contributie.

Wij wensen de kinderen veel succes !!