Conclusies naar aanleiding van de vrijwilliger enquête

In het najaar van 2019 is er in samenwerking met Ron Stieding (namens de gemeente Dordrecht) een enquête in de vereniging uitgevoerd over het vrijwilligersbeleid.

De enquête is ingevuld door 117 leden. Hiervoor onze dank. Van deze 117 waren 80 leden actieve vrijwilligers en 37 leden gaven aan niet als vrijwilliger actief te zijn. Hieronder vindt u een link naar de uitkomsten van de enquête.

Download hier de “MNC analyse vrijwilligersscan”

Uit de ingevulde enquêtes zijn verschillende conclusies getrokken. De bevindingen zijn door het bestuur begin dit jaar besproken met Ron Stieding en er zijn acties geformuleerd.

Naar aanleiding van deze enquête heeft het bestuur een werkgroep samengesteld om beleid rondom vrijwilligerswerving uit te voeren. Deze werkgroep bestaat uit Glen Nederhof, Margrieta Kortweg-de Heer en Jochem de Wit. Het is de bedoeling dat het bestuur samen met deze werkgroep een plan maakt voor het vrijwilligersbeleid binnen MNC Dordrecht. Hierbij wordt natuurlijk nauw samengewerkt met de afdelingen voor wedstrijdzwemmen, elementair zwemmen en waterpolo.

Belangrijke conclusies waarmee we aan de slag gaan zijn:

  • Diverse mensen geven aan vrijwilligerswerk te willen doen als ze gevraagd worden.
  • De meerderheid van de huidige vrijwilligers geeft aan dat vrijwilligerswerk verplicht zou kunnen worden.
  • Betrek (ouders van) nieuwe leden direct bij het vrijwilligerswerk. Het hoeft niet neer komen op een klein aantal mensen. Veel werk kan verdeeld worden onder veel mensen. Dit voorkomt dat mensen overvraagd worden.
  • Bespreek met alle leden wat het betekent lid te zijn. Een fijne wateractiviteit komen ze voor, maar binnen een vereniging speelt veel meer. Als leden weten wat er speelt is de stap om wat te betekenen kleiner.

Kijk dus niet gek op als je in de toekomst benaderd wordt om wat te betekenen voor je club. Heb je na het lezen van het rapport nog vragen of wil je iets bijdragen aan de vereniging, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@mncdordrecht.nl.  

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris