Bericht van het bestuur

Beste leden,

Allereerst willen wij onze dankbaarheid uiten richting alle vrijwilligers die zich, ondanks alle beperkingen van de afgelopen maanden, zich waar mogelijk tomeloos bleven inzetten voor onze afdelingen, in welke zin dan ook. Wij hebben daar veel respect voor.

Helaas heeft ook onze vereniging in deze bijzondere tijd te maken met ingrijpende maatregelen in verband met het ernstig toenemende aantal corona-besmettingen. Het zwembad is geheel gesloten, in ieder geval tot en met 19 januari 2021. Dat betekent dat al onze activiteiten tot en met in ieder geval die datum niet door kunnen gaan.

Juist na zo`n lange periode van beperkingen hadden wij zo graag in het water gelegen om onze geliefde sporten uit te oefenen. Ook het traditionele vissentoernooi, ons verenigingsbrede familie toernooi, kan helaas niet doorgaan. Graag zouden we elkaar willen ontmoeten in ons prachtig verbouwde clubhuis, waar eerder dit jaar zo hard aan gewerkt is. En als bestuur hadden wij met heel veel leden willen werken aan de uitvoering van het verenigingsplan. Maar het is niet anders. We moeten dit accepteren en met zijn allen eraan werken om de situatie naar ‘normaal’ weer mogelijk te maken.

Het badwater is de grootste kostenpost voor onze vereniging. Volgens de afspraken die wij hebben met Optisport hoeven wij het tijdens de sluiting gereserveerde badwater niet te betalen. Om die reden hebben wij besloten om voor de maand januari opnieuw de contributie aan te passen zoals wij dat ook deden voor de afgelopen maanden april en mei.

Aanpassing contributie januari 2021 naar € 1,50

Dat betekent dat de contributie voor de maand januari € 1,50 zal zijn, ongeacht de leeftijd van het lid. De hoogte van de specifieke wedstrijdbijdragen blijft ongewijzigd. Deze bijdragen dekken immers de kosten die wij als vereniging maken voor het realiseren van de competitie, zoals inschrijfgelden voor de teams aan de KNZB en materiaalkosten.

Wij hopen uiteraard op een spoedige hervatting van onze activiteiten. Maar hoe de situatie er na 19 januari uit zal zien is erg onzeker. We zullen de leden dan opnieuw informeren.

Tenslotte wensen wij alle leden, ondanks de versoberingen dit jaar, een goede kerst en een vooral heel gezond 2021 met hopelijk veel sportiviteit.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur MNC Dordrecht

Johan Hol, voorzitter.